Svensk tillverkningsindustri behöver tänka cirkulärt

Mikael Hultin Mikael Hultin

Under 2021 arbetar EU vidare med förordningar som har stor påverkan på svensk tillverkningsindustri, då de bland annat kommer innebära att företag behöver ställa om till helt cirkulär produktion. De så kallade ”right to repair”-reglerna innebär att företag nu måste ta ansvar för att upprätthålla produkternas livslängd. Slit, släng och köp nytt är inte länge devisen för exempelvis konsumentelektronik, och nu ställs dessutom högre krav på att tillverkare ska kunna redovisa hållbarheten i produktionen.


Dessa förordningar har gjort så kallad gröntvättning betydligt svårare, eftersom tillverkningsföretag nu behöver bevisa att de tar ansvar för hela produktens livscykel – vilket även inkluderar eftermarknad och service. Dessutom behöver man kunna vara snabbfotad i omställningen av produktionen om man behöver förändra något i produktens design som gör den mer miljömässigt hållbar. Sammantaget står nu många svenska industriföretag inför en stor omställning av sina produktionsprocesser.

Koldioxidfritt är det nya svarta
I Sverige är en aktuell ledstjärna inom detta område LKAB, som utvecklat en metod för koldioxidfri järnmalmstillverkning. Det ligger förstås åratal av innovation och stora investeringar i forskning och utveckling bakom detta, men när LKAB nu visat att koldioxidfri tillverkning är möjlig kommer även andra tillverkningsföretag behöva leva upp till denna nya hållbara standard. När en metod för hållbar tillverkning väl tagits fram måste dessutom produkternas tillverkning samt eftermarknad och service kunna spåras för att leva upp till EU-förordningarnas hårda krav på företagens ansvar för produkternas hela livscykel. Där i ligger den stora utmaningen för den svenska tillverkningsindustrin – att kunna spåra vad som händer med produkterna efter att de lämnat fabriksgolvet och hela tiden bevisa sitt ansvar för produkternas cirkulära livscykel.

Re-manufacturing vägen framåt
I Sverige är vi i alla fall på god väg. Ett exempel på framgångsrik cirkulär produktion är Volvo Lastvagnar, som tar in begagnade komponenter i en industrialiserad process, rustar upp dem och säljer tillbaka dem till marknaden. Detta kommer vara en viktig del av tillverkningsindustrins cirkulära ekonomi – att förlänga livet på produkters komponenter genom att göra det möjligt att återanvända dem, och ha det som en naturlig del av produktionsprocessen. Det är ett smidigt sätt att leva upp till de ökande cirkulära kraven på tillverkningsindustrin.
Har du ingen plan för hur de produkter du producerar ska underhållas och återanvändas så kommer du att få problem då EU knackar på dörren.

Nytt grepp på innovation krävs
De nya EU-förordningarna i kombination med företag som LKAB, som går i bräschen för branschen och visar vad som kan göras, innebär att innovationstakten inom cirkulär tillverkning kan och behöver öka, och det snabbt. Det handlar inte bara om att innovation krävs för att möta kraven som ställs på bevisföring av hållbarhet, och som medför att många gröntvättande företag slås ut. Det är också en framtidssäkring så att produktionen står sig i såväl framtida konkurrens som ännu striktare hållbarhetsförordningar. Det är också viktigt att säkra den gröna mätbarheten, det vill säga förmågan att spåra och mäta hållbarheten inom varje del av en produkts livscykel. Det räcker inte längre att endast visa på exempelvis hållbara material och hållbara förpackningar/emballage för att bli godkänd av EU. Även hur mycket koldioxidutsläpp produkten genererar under såväl produktion, som användning och i samband med antingen återanvändning eller kassering behöver kunna påvisas. De företag som tidigare lyckats gröntvätta sig genom att endast inkludera de första stegen av produktlivscykeln kommer få det svårt i framtiden, om inte deras innovation stöds av denna typ av cirkulära mätbarhet.

Att konkurrenter går samman kan vara framtiden
I Sverige ligger vi bra till med hjälp av stora kända varumärken, som LKAB, SSAB, och Volvo, som visar vägen. Tillverkningsindustrin är dock mycket stor, med många mindre aktörer som behöver göra samma sak som de stora tunga varumärkena för att överleva. Här är ett bra tips att mindre tillverkningsföretag går samman för att med gemensamma finansiella krafter uppnå dagens och framtidens klimatmål. Vi ser att detta sker inom byggbranschen hos flera kommuner, exempelvis i Göteborgstrakten, som samarbetar inom klimatsmart byggnation. Kan detta också vara vägen framåt för mindre konkurrerande företag inom tillverkningsindustrin? Kanske, för en sak är säker, om dessa företag inte förbereder sig redan idag så kan konsekvenserna bli att de snart bryter mot EU:s regelverk kring cirkulär produktion och cirkulära produktlivscykler.

Mikael Hultin, Business Solution Architect – Manufacturing Industries på IFS

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-11-17 13:59:29