Regeringen får inte tappa bollen

Ordförande Ove Leichsenring    Ordförande Ove Leichsenring  

Robotlyftet har varit en stor framgång. Trots att mycket tyder på att behovet blivit allt mer akut, ser det ut som om denna stödform till de mindre företagens automatisering tappas bort.

 

Den svenska industrin går nu på högvarv efter en dramatisk inbromsning förra året. Då är det speciellt viktigt att industrin inte prioriterar ner viktiga och nödvändiga investeringar i effektiva produktionssystem. Efterfrågan på konkurrenskraftig inhemsk tillverkning kommer att öka eftersom de globala försörjningskedjorna fortsatt är mycket ansträngda på grund av skenande fraktkostnader och nya coronautbrott.

Men nu kommer oroande signaler. I en nyligen genomförd undersökning av Sinf uppger 57 procent av underleverantörerna att deras produktion endast är automatiserad eller digitaliserad till 30 procent. Det är mycket bekymmersamt. 

Det är väl känt att investeringar för att automatisera och digitalisera produktionsprocesser kan vara mycket utmanande för de mindre och medelstora tillverkningsföretagen eftersom de ofta saknar nödvändiga kunskaper inom bla produktionsteknik, vilket gör det svårt att identifiera vilka produktionsprocesser som kan automatiseras. Därför gav den tidigare näringsministern Mikael Damberg Tillväxtverket i uppdrag att genomföra ett stödprogram för att främja automation och robotisering inom små och medelstora industriföretag. 

Stödprogrammet Robotlyftet som startade 2019 hjälper företagen med en analys av produktionsprocessen som görs av automationsexperter. Företagen kan därefter söka en automationscheck som kan användas till fördjupade förstudier med hjälp av systemintegratörer. I programmet ingår även utbildningsinsatser av olika slag. Robotlyftet genomförs med ett enhetligt arbetssätt i hela Sverige av Industriella Utvecklings Centras, IUC, regionala nätverk. Programmet har nått ut till ett mycket stort antal företag vilket även syns på den stora ökningen av antalet beviljade automationscheckar.

Av de företag som genomfört en fördjupad förstudie så anger 85 procent att de kommer att gå vidare med en investering i automation det närmaste året och 96 procent anser att de fördjupade förstudierna har minskat företagens tekniska och ekonomiska risker. Sammanfattningsvis ger de medverkande företagen en mycket positiv bild av Robotlyftet.

Tyvärr avslutas programmet under 2021. Såvitt jag har förstått så tänker den nuvarande regeringen och näringsministern inte anslå ytterligare medel till programmet. Konsekvensen blir att många företag inte får den nödvändiga hjälpen med att gå vidare med sina automations och digitaliseringsplaner. 

Stödprogram som Robotlyftet måste får verka över lång tid för att få avsedd effekt eftersom ledtider för att investera i ny teknik är en  tidskrävande process. Den nationella organisationen och arbetsmetodiken inom Robotlyftet är välutvecklad och det vore ren och skär kapitalförstöring om programmet inte får fortsätta under kommande år.

 

Ove Leichsenring

Ordförande 

Swedish Industrial Robot Association SWIRA

www.swira.se

Artikeln handlar om

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-09-28 10:00:35