Digitalisering handlar om människor och processer inte teknologi

– Vi guidar våra kunder genom deras digitala resa för att de ska lyckas och fortsätta vara relevanta, säger Veronika Grozdanovska, Innovationschef, Novotek Foto: Novotek – Vi guidar våra kunder genom deras digitala resa för att de ska lyckas och fortsätta vara relevanta, säger Veronika Grozdanovska, Innovationschef, Novotek Foto: Novotek

Industriell Digitalisering är ett begrepp som det har pratats mycket om. Men vad det inneb är helt beroende på vem man diskuterat med och i vilket sammanhang.
Enkelt uttryckt innebär Digitalisering inom industrin att människor och maskiner alltid är uppkopplade och alltid kan kommunicera med varandra. Det skapas enorma mängder data från detta, som kan omvandlas till kunskap att agera utifrån.
Det behövs visioner och insikter. Det sägs att 70 procent av företagens satsningar på att digitalisera misslyckas. En viktig förklaring är att det saknas visioner, mål och strategier när man sätter igång det arbetet. Det är helt avgörande att förstå varför man skall göra det och att ha en bild av vad man vill uppnå.
Tankar och idéer om digitaliseringen behövs för att komma igång, men för att kunna bli nyskapande krävs även insikter och erfarenheter kring behov och möjligheter i såväl den egna verksamheten som hos kunden. Allt det behövs för framtidens smarta lösningar.
Den Digitala Transformationen startade med oss själva när vi förändrade vårt beteende för femton år sedan. Vi fick alla tillgång till smarta mobiler, billigt bredband och möjligheten till konstant uppkoppling och informationsinhämtning. Detta gjorde att vi som konsumenter i ett slag tog kontrollen och alla produktleverantörer plötsligt kom på efterkälken. Tillverkare insåg att man måste tänka om och tänka nytt, den digitala transformationen hade startat.
Jag upplever skiftet som något multidimensionellt, en stor kulturförändring som i grunden kommer att förändra producerande bolag för alltid. Det finns en oerhört stark vilja och förmåga till förändring bland industriföretagen i Sverige, däremot är det svårt att veta var och hur man skall börja. Och hur göra allt detta utan att gå under på vägen? Skapandet av nya affärsmodeller som omfattar hela värdekedjan måste balanseras mot din nuvarande digitala mognad samt kundens strategi och vision.
Alla företags möjligheter och utmaningar är unika, däremot finns en gemensam nämnare – för att blomstra i vår nya värld måste vi transformera och utveckla oss snabbare. Alla måste hitta sin identitet och därför är den digitala transformationen mer en fråga om kultur än teknik. Att se och hantera denna kulturförändring är den största utmaningen. Jag har sett många som underskattar betydelsen av människan och som tror att det bara handlar om teknik.
Digital transformation må kännas skrämmande och svårhanterad. Men förändringen öppnar också upp fantastiska möjligheter att förädla sin affär samtidigt som man engagerar sina medarbetare och kommer närmare sina kunder.
Att hjälpa våra kunder att göra detta, att få in “hjärtat” i den digitala transformationen är själva kärnan i Novoteks digitaliseringserbjudande.
Veronika Grozdanovska

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-05-28 07:34:26