Skadliga tungmetaller måste bort ur processvatten

Tekniska framsteg gör det möjligt för metallbearbetningsindustrin att ta bort farligt avfall från processvattnet utan att kompromissa med drift eller kostnader. Envoterm har en innovation som gynnar miljön, säger Philip Hindsgaul-Nissen Envotherm. Foto: Envoterm Tekniska framsteg gör det möjligt för metallbearbetningsindustrin att ta bort farligt avfall från processvattnet utan att kompromissa med drift eller kostnader. Envoterm har en innovation som gynnar miljön, säger Philip Hindsgaul-Nissen Envotherm. Foto: Envoterm

Metallbearbetningsindustrin behöver vatten för att rengöra sina produkter, och därför har utsläpp av metallhaltigt processvatten blivit allt vanligare, trots ökat fokus på hållbarhet och begränsningar för utsläpp av giftigt avfall.
Uttrycket tungmetall avser alla metaller som har hög densitet och är skadliga eller giftiga i låga koncentrationer. Bland de farligaste tungmetaller som ofta finns i processvatten är nickel (Ni), kadmium (Cd), krom (Cr), koppar (Cu), arsenik (As), bly (Pb) och zink (Zn). Tungmetallernas farlighet kännetecknas av deras förmåga att bioackumuleras. Det innebär att små organismer absorberar tungmetallerna, och när de sedan äts av större organismer ackumulerar den större organismen tungmetallerna i en exponentiellt högre takt. När denna process fortsätter genom livsmedelskedjan kan koncentrationen av tungmetaller hos de djur som människor äter ha nått farliga nivåer, vilket kan leda till sjukdom eller allvarliga hälsobrister. Bioackumulering av tungmetaller har exempelvis kopplats till Alzheimers sjukdom, metaboliskt syndrom, hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, Parkinsons sjukdom och olika typer av cancer.
Det finns flera konventionella metoder för att rena processvatten från tungmetaller; kemisk/fysisk behandling, jonbyte och elektrokemiskt avlägsnande. Dessa metoder delar tyvärr flera nackdelar: De är alla arbetsintensiva och arbetsberoende, systemen som kan utföra dessa metoder kräver omfattande underhåll och driftskostnaderna är för höga jämfört med nyare, mer avancerade metoder. Dessutom kan ingen av dessa metoder ta bort alla föroreningar från komplext vatten, vilket innebär att om ert processvatten bara innehåller två olika ämnen, till exempel tungmetaller och olja, kan dessa metoder endast ta bort en av dem.
Det finns en teknik som erbjuder en billig, effektivare och enklare metod för företag när de ska rena sitt processvatten, e-mvr-teknik. e-mvr refererar till Envotherms mekaniska indunstning som är en patenterad zld-teknik som gör det möjligt för företag att automatisera sina reningsprocesser för processvatten med hjälp av ett miljövänligt alternativ till konventionella processreningsmetoder. Dessutom kräver e-mvr minimalt underhåll, har låga driftskostnader och framför allt renar det även det mest komplexa processvattnet.
Envotherms destillationsprocess för processvatten har gjort det möjligt att separera vatten från alla andra vätskor med en energiförbrukning från 15 kWh/m3. Jämförelsevis ligger energiförbrukningen från liknande tekniker upp till tio gånger högre och föroreningsnivåerna i ”renat” processvatten är vanligtvis 5 gånger högre.
Philip Hindsgaul-Nissen

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-04-20 05:18:11