Användningen av AI i Sverige ska accelereras

– AI Sweden är ett nationellt center för tillämpning av artificiell intelligens, AI. Kärnan i arbetet är att accelerera användningen av AI i Sverige. Foto: Rise – AI Sweden är ett nationellt center för tillämpning av artificiell intelligens, AI. Kärnan i arbetet är att accelerera användningen av AI i Sverige. Foto: Rise

En av Sveriges etablerade profiler inom ai (Artificiell Intelligens), Daniell Gillblad har nu på heltid knutits till det nationella AI-centret ai Sweden, rapporterar centret i en kommuniké. Daniel Gillblad har forskat om ai sedan 1999 och är en av Sveriges stora auktoriteter inom området. Under 18 år var han forskare, forskningsledare och labchef på Swedish Institute of Computer Science, Sics, och när Sics gick in i Rise utsågs han till forskningschef för ai. Daniel Gillblad blir en av två Co-Directors för AI Sweden.

AI Sweden är Sveriges nationella center för tillämpning av artificiell intelligens. Det stöds av staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela landet. Kärnan i arbetet är att accelerera användningen av AI i Sverige.
– Jag har kommit fram till att det bästa jag kan göra för att bidra till detta är att gå in helhjärtat i ai Sweden. AI Sweden har en unik styrka i sitt samarbete med nära 100 partners från näringslivet, akademin och offentlig sektor, säger Daniel Gillblad, ny Co-Director på AI Sweden.
Centret driver projekt av nationellt intresse inom detta område och erbjuder riktad utbildning. Genom den så kallade Datafabriken kan centrets partners få tillgång till data och använda datorkraft och lagringskapacitet i olika AI-projekt. Datafabriken består av teknisk infrastruktur, data, rättsliga ramar och kunskap för hantering och åtkomst av stora och komplexa datamängder. Datafabriken tillhandahåller den infrastruktur, verktygskedjor, användargränssnitt och datauppsättningar som är nödvändiga för att genomföra forskningen och utveckla de lösningar som AI Swedens partners önskar. Datafabriken utvecklas även för att kunna bli en nationell testbädd för datafabrikslösningar. Den kommer att innehålla snabbutvecklad ny teknik och positionera sig som ett internationellt riktmärke för hur man skapar en mycket värdefull datafabrik.
AI Sweden finansieras av Vinnova samt av anslutna partners. Centret har cirka 35 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Lund och Örebro och snart öppnas även i Luleå, Sundsvall, Skellefteå, Linköping och Karlskrona.

Artikeln handlar om

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-01-19 08:16:47