Digitala Stambanan möjliggör framtidens värdeskapande

– Framtidens värdeskapande grundar sig på data och information. Våra industrier behöver en digital infrastruktur för effektivt utbyte av information, säger Martin Friis, Nationell koordinator för Testbed Smart Production och Produktion 2030, Teknikföretagen. – Framtidens värdeskapande grundar sig på data och information. Våra industrier behöver en digital infrastruktur för effektivt utbyte av information, säger Martin Friis, Nationell koordinator för Testbed Smart Production och Produktion 2030, Teknikföretagen.

S tambanan är namnet på vårt Svenska järnvägsnät. Den byggdes under 1800-talet och möjliggjorde effektiv transport, kommunikation och handel. Detta lade grunden för vårt välfärdssystem. Framtidens värdeskapande grundar sig på data och information. Om våra industrier ska överleva och kunna konkurrera med resten av världen behöver vi nu en digital stambana. Det vill säga en digital infrastruktur för effektivt utbyte av information som möjliggör digital kommunikation och handel.
Massproduktionens effektivisering skapade organisationssilos, optimerade att göra en specifik sak i en statisk konstellation. Problemet är att inget är statiskt. För att möta förändringen och skapa nytt bör vi se förbi silosar. Istället är ledordet samarbete. Idag är vi ständigt uppkopplade med tillgång till kommunikation och realtidsinformation som stöd för våra beslut. Nu håller detta på att slå igenom i industrin. Samtidigt byts 1900 talets massproduktion ut mot krav på individualiserade produkter. Det skapar en högre grad av komplexitet. Här kommer digitalisering och automation in som möjliggörare. Förändringar möter ofta motstånd för att vi människor tenderar att vara rädda för det outforskade och så är det även för den digitala transformationen. De flesta vet dock att utveckling inte sker utan förändring.
Projektet Digitala Stambanan utforskar och bygger kunskap om digitalt värdeskapande i värdekedjor. Målet är att belysa möjligheter och hinder med digitalisering. Visionen om den framtida digitala stambanan är att den ska skapa digitalt samarbete genom friktionsfri kommunikation mellan människor, maskiner, produkter, system och olika företag.
Digital transformation är en kunskapsresa, utveckling genom ”trial and error”. För att starta den resan krävs satsningar utan bromsklossar i form av krav på solida business case för investeringen. Vi måste koppla upp och analysera data för att skapa insikter. Lika viktigt är det att kartlägga hur vi arbetar idag för att bestämma vägen framåt. Är det fokus på effektivisering av befintlig verksamhet eller är det att utforska och skapa nya möjligheter, kanske båda? Oavsett vilket så måste detta drivas aktivt. Investeringens värde ökar i exponentiell takt när kunskapen växer och fler applikationer implementeras.
Digital transformation handlar om att driva förändring av hur vi arbetar och vad vi arbetar med. Tekniken löser vi, det svåra är att förändra processer, organisationer, företagskulturer och i allra högsta grad människor. Charles Darwin hade nog klart för sig när han sa: “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change”.
Martin Friis

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-12-17 09:37:27