Dagens processindustrier jobbar hårt för att bli digitala

– Bara äldre människor pratar om  digitalisering. För unga är digitalisering helt naturlig. Trots det försöker vi att få dem följa de arbetsrutiner och dokumenthantering som vi haft de senaste 20-30 åren, säger Erik Molin, Projektledare, Forscon samt operativ resurs i Seiia Foto: Seiia – Bara äldre människor pratar om digitalisering. För unga är digitalisering helt naturlig. Trots det försöker vi att få dem följa de arbetsrutiner och dokumenthantering som vi haft de senaste 20-30 åren, säger Erik Molin, Projektledare, Forscon samt operativ resurs i Seiia Foto: Seiia

Hur djupt sitter det digitala arbetssättet och rutinerna i väggarna? Hur mycket utrymme ger vi ungdomarna som har en helt annan bild av vad som är digitalt?
Bara äldre människor pratar om digitalisering. För unga är det helt naturligt. Trots det försöker vi medelålders få dem att följa de arbetsrutiner och den dokumenthantering som vi haft de senaste 20-30 åren.
Men hur enkelt är det då att bli digital? Lyssnar man på IT-branschen så hävdar alla att ”vi har en helt digital plattform och använder ni våra tjänster och verktyg kommer det att lösa sig!” Vore vi verksamma på en öde ö skulle det kanske vara en helt fantastisk lösning. Men nu vet vi att så är det inte, inte ens inom en koncern kan man enas om en lösning. Skalar man upp det till en bransch eller en nation blir det givetvis ännu mer komplext.
Med standardisering kan man komma betydligt längre. I Sverige har vi varit duktiga på att samverka, låna idéer och lösningar av varandra. Digitalisering skiljer sig dock från andra teknikområden, den är global på ett helt annat sätt. Det innebär att samverkan måste bygga på globala lösningar.
Det är också en av anledningarna till att föreningen Swedish Industrial Interoperability Association, Seiia bildats. Likväl som itf Automation är Seiia en icke vinstdrivande förening. Syftet är att verka internationellt kring standardisering och konceptutveckling för bättre samverkan och lösningar för svensk industri inom informationsutbytet i en anläggningslivscykel. Eller ”Interoperabilitet” som betyder förmågan för IT system att samverka.
Personligen är jag övertygad att vi måste tänka om och tänka framåt. Vem behöver ett kretsförbindningsschema för att montera/felsöka en flödesmätare med en matning och en bussanslutning? Är det inte information och data om flödesmätaren vi behöver? Detta har vi av tradition presenterat i ett dokument. Det kan vi istället presentera på en uppkopplad klient lämplig för ändamålet: mobilen, paddan eller bärbar dator. Vi har en tradition att hantera allt för mycket i dokumentformat och det kommer hämma vår digitala utveckling. Vi borde sluta avkräva våra leverantörer en massa dokument. Begär data istället. Data baserade på internationell standardisering och koncept som Dexpi, Cfihos med flera.
Våra vänner i väster i oljebranschen ställer krav på digital leverans för att uppdatera sin digitala tvilling. Om det är något dokument som behövs har man verktyg att omvandla data till ett läsbart format eller dokument om man skulle behöva.
Vilka möjligheter en digital tvilling av vår produktionsanläggning ger inser vi nog inte än. Fortsätter vi avkräva dokumentbaserade leveranser på våra projekt får vi nog vänta tills dagens ungdomar tagit över och styr vår framtid mot nya fantastiska möjligheter.
Erik Molin

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-09-21 10:00:28