Produktionen behöver individanpassas

Trenden går mot automatiserad anpassning. Våra kunder är redan på god väg med digitalisering och automatisering. Det skapar tillväxt för både våra kunder och oss, och då vi är ett globalt företag med en agil organisation har vi möjlighet att möta efterfrågan, säger Fredrik Tancred VD för B&R Industrial Automation i Sverige. Trenden går mot automatiserad anpassning. Våra kunder är redan på god väg med digitalisering och automatisering. Det skapar tillväxt för både våra kunder och oss, och då vi är ett globalt företag med en agil organisation har vi möjlighet att möta efterfrågan, säger Fredrik Tancred VD för B&R Industrial Automation i Sverige.

De stora varumärkena har sett individualiseringstrenden och säkerställt ett produktionsflöde där även individualisering automatiseras. Se exempelvis på Coca-Colas flaskor med olika förnamn eller Adidas erbjudande om att bygga sin sko utifrån personliga preferenser.
Det råder ingen tvekan om att vi också kommer att se mer av den här typen i Sverige, särskilt när de stora detaljhandelskedjorna måste rusta sig i kampen mot globala aktörer som Amazon. Det är viktigt att de kan få produkter i hyllorna och anpassa sina produktionslinjer efter till exempel kampanjer och säsonger.
Producera unika produkter enligt efterfrågan!
Specifikt kan det vara en detaljhandel som vill ha anpassade förpackningar till sina mejeriprodukter, eller en butikskedja som vill ha ett alternativ till klassiskt sexpack, och få blandat öl/vatten eller få fyra/åtta burkar i en förpackning istället för sex.
Det är ingen tvekan om att kundernas önskemål kommer att variera mer och att det inte längre räcker med standardvaror. Tillverkare måste ändra sitt tankesätt för att anpassa sig till konsumenternas växande önskemål om att få det personligt, snabbt och bekvämt. Fokus måste flyttas från massproduktion till möjligheten med unik anpassning om produktionsföretagen ska lyckas i framtiden.
På b&r anser vi att intelligenta lösningar och automatisering är sättet att möta tillverkarnas utmaningar. Det kräver nytänkande när det gäller produktionsmetod, transport genom maskiner och produktionssystem. Våra kunder är redan på god väg med digitalisering och automatisering. Det skapar tillväxt för både våra kunder och oss. Vi är ett globalt företag med en agil organisation och har möjlighet att möta den efterfrågan. För att kunna leverera kundanpassade produkter som konsumenterna alltmer efterfrågar, krävs flexibilitet. b&r Industrial Automation har utvecklat det intelligenta transportsystemet Acopostrak, som kan komplettera den befintliga produktionsutrustningen och tillgodose detta behov.
Utan att avsevärt ändra produktionsenheten kan Acopostrak säkerställa att slutprodukten justeras och individualiseras i flödet till färdig förpackning. Det intelligenta transportsystemet kan till exempel blanda olika produkter så att slutresultatet varieras från ”batch” till ”batch”, istället för att alltid vara samma.
Med Acopostrak som ett "tillägg" till kundens befintliga automatiserade transportsystem kan produktionsföretag kontrollera innehåll, förpackning och var den ska levereras. Detta gör produktionen anpassningsbar och man kan leverera ”on demand”.
Fredrik Tancred

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-05-27 10:16:30