Simcity – En game changer för industrin

”Simcity” finns här för industrin. Att kunna skapa en riktig digital tvilling kommer att vara en game changer för både tillverknings- och processindustrin, säger Urban Johansson Business Area Manager – Advanced  Automation, Ideal GRP. Foto: Ideal Grp ”Simcity” finns här för industrin. Att kunna skapa en riktig digital tvilling kommer att vara en game changer för både tillverknings- och processindustrin, säger Urban Johansson Business Area Manager – Advanced Automation, Ideal GRP. Foto: Ideal Grp

Jag har genom åren arbetat inom olika industrier och fått uppleva en fantastisk utveckling från reläteknik till helt integrerade automationslösningar och digitalisering med mera. Vissa av dessa industrier har helt byggts om med nya maskiner medan andra har moderniserats genom att man behållt den gamla genuina mekaniska stommen (exempelvis ugnar, valsverk och liknande) och klätt på dem med modern el- och automationsutrustning.
För mig som automationsingenjör har fokus alltid varit att tillsammans med operatörer och produktionsledning genomföra uppdragen på ett effektivare, enklare och bättre sätt.
Denna strävan att ständigt utvecklas ledde till att vi tog fram verktyg för att simulera program och funktioner för att minska tiden för idriftsättning i projekten. En av projektledarna sa när han fick se detta ”Fantastiskt, ni har ju skapat en digital tvilling här!” Sedan fick jag hänga med honom på en mässa och föreläsa om detta. Där och då väcktes min nyfikenhet ytterligare för simulering och produktionsoptimering.
Kort därefter fick jag en ny befattning som konstruktions- och utvecklingschef och kom då i kontakt med Högskolan i Gävle och deras 3-åriga utbildning för automationsingenjörer. Jag fick vara handledare och mentor för flera studenter och under deras Coop-praktik (ett samarbete mellan industrin och högskolan) testade vi mjukvaror inom simulering och produktionsoptimering.
En av studenterna sa så här: ”Men Urban, det här är som Simcity fast för industrin. Precis som att spela spel!”
Jag har nu jobbat med optimering och simulering i några år och sett mjukvarorna utvecklas ytterligare. Inom tillverkningsindustrin kan man simulera, verifiera och optimera layouter, logistik, bearbetningstider, leveranstider, buffertar, energiförbrukning, transporter, geometri, kinematik mm. Inom processindustrin kan man verifiera funktioner mot p&id, flöde, tryck, temperatur, ventilöppning, batchstorlek, kapacitet, leveranstider, energiförbrukning, värmeutveckling mm.
Simcity finns för industrin och att kunna skapa en riktig digital tvilling kommer att vara en game changer för både tillverknings- och processindustrin.
Produktionschefen kan redan på söndag kväll provköra och optimera nästa veckas eller nästa månads produktion i sin digitala tvilling.
Den nya operatören kan få utbildning och köra anläggningen eller processen fullt ut i den digitala tvillingen.
All vår utveckling, testning, ombyggnad och utbyggnad kan göras i den digitala tvillingen, sedan blir ju verkligheten bara en spegling!
Jag är helt övertygad om att vi med hjälp av simulering kan optimera alla industrier, fabriker och processanläggningar till att köras smartare, bättre och snabbare.
Simulera mera!
Urban Johansson

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-04-28 07:49:51