Företagen bör locka skoltrötta ungdomar in i yrkeslivet

Skoltrötta ungdomar kan lockas till företagens hantverksyrken och de kunniga medarbetarna kan sedan inspirera ungdomarna att plugga vidare, säger Arild Johansson Grundare till Nypro ab som utvecklade det första inomhusodlingssystemet i världen. Foto: Nypro Skoltrötta ungdomar kan lockas till företagens hantverksyrken och de kunniga medarbetarna kan sedan inspirera ungdomarna att plugga vidare, säger Arild Johansson Grundare till Nypro ab som utvecklade det första inomhusodlingssystemet i världen. Foto: Nypro

Det skrämmer mig att ungdomar idag inte attraheras av att arbeta i de yrken som innehåller hantverkskunnande.
Jag har precis fyllt 82 år och ser tillbaka på hela mitt liv som jag levt som företagare. Därför ser jag det som en nödvändighet att få till stånd ett betydligt bättre samarbete mellan människor som företräder skolor och dem som företräder företagen.
Företagare bör engagera sig mer genom att visa och informera om vad företagen har att erbjuda ungdomar i yrkeslivet.
Teoretisk utbildning är viktig, men det är lika viktigt med hantverkskunnande. De elever som är skoltrötta kan med fördel rekryteras till olika företag för att där kunna lära sig hantverket från grunden.
Företagen som har gott om erfarna och yrkeskunniga medarbetare kan i sin tur locka ungdomarna att efter en tid tillsammans bli mer motiverade att även lösa olika problem och bli motiverade att skaffa sig även teoretisk kompetens genom utbildning på olika skolor.
Min erfarenhet är att när man söker hjälp hos dem som har den kunskap som man inte besitter själv, blir man bemött på ett positivt sätt, och därmed skapas ett mycket värdefullt kontaktnät.
Därför finns det ett stort behov av att utveckla samarbete mellan människor med olika kompetenser. Att hitta projektledare med allround kompetens, som kan samla den spjutspetskompetens som det går att skapa nya produkter och utveckling med.
Vi på Nypro AB har utvecklat en automatiserad odlingssystemteknologi. Utvecklingen har skett under en lång tid. Samtidigt som vårt utvecklingsarbete pågick, använde vi tekniken i vår egen produktion av grönsaker som sallader, örter, skogsväxter och olika prydnadsväxter.
Det nära samarbetet inom företaget, mellan teknisk utveckling och anläggningens egen produktion, har inneburit att all utveckling kunde testas och utvärderas under långa perioder. Det gav ett värdefullt feedback till utvecklarna.
Först 2010 sålde vi produktionsanläggningen och verksamheten för referensproduktion på Nypro avslutades. Det för att vi skulle kunna börja koncentrera oss på arbetet med att utveckla det tekniska systemet till marknadsmognad.
Därför vet jag hur viktigt det är att arbeta praktiskt med de system som man håller på att utveckla. Och därför blir jag så ledsen när jag ser att det idag är väldigt svårt att locka ungdomar att engagera sig i de praktiska yrkena.
Vi tog även in unga människor i verksamheten. Vi utvecklade en YH - utbildning, (Yrkeshögskoleutbildning). De 23 elever som utbildade sig i den allra första kullen är samtliga företagare idag! Det är ett bra sätt att utvecklas.
Arild Johansson

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-03-26 14:08:31