Dagens kanske viktigaste fråga

– Det kommer att krävas hårt arbete och många uppoffringar, men det kommer att vara värt det. Det är trots allt våra barns framtid som står på spel. Foro: Preem – Det kommer att krävas hårt arbete och många uppoffringar, men det kommer att vara värt det. Det är trots allt våra barns framtid som står på spel. Foro: Preem

Vad är dagens viktigaste fråga? Beror på vem man frågar men allt oftare blir svaret ”miljö och hållbarhet”. 

En påtaglig förändring som har skett med en hastighet som överraskat många. Jag ser det som ett friskhetstecken och att vi nu nått en gräns då allt fler insett brådskan med att komma tillrätta med dagens situation. Alltså ett nödvändigt uppvaknande, men också en påtaglig risk för att man nu fattar beslut utifrån en känsla av ”panik” och att ”något måste göras” istället för att basera besluten på fakta.

Det är viktigare än någonsin att de hot som vi nu står inför bemöts sakligt och rättvist. Att det ges en nyanserad bild så att de saker som utförs är rätt och inte bara känns rätt, eller kanske till och med ser bäst ut för stunden.Jag jobbar själv på Preems raffinaderi i Lysekil, något jag gör med stolthet och övertygelse om att vi gör något bra och kan göra verklig skillnad. Preem har långtgående visioner inom klimatområdet och har länge verkat för att kunna bidra till lösningen på de utmaningar vi står inför.Det som gör mig besviken är när man möts av misstro och ifrågasättande av verksamheten som bedrivs, utan att man satt sig in i sakfrågan eller funderat över konsekvenserna. Detta tror jag är farligt, med risk för felaktiga beslut som snarare riskerar att dölja problem än att leda till lösningar.       

Och det är inte enkelt, det finns flera exempel på att beslut som man initialt trott varit de rätta, sedan visat sig vara kontraproduktiva och inte gett önskat resultat.Information och kunskap blir allt viktigare, inte minst då tiden är en kritisk faktor. För att få önskad takt i förändringen behöver vi i allt högre grad styras av mål och värderingar, inte instruktioner och krångliga regelverk. En grundläggande förutsättning blir då rätt kompetens och kunnande. Och att man tar fram rätt styrmedel och utför rätt åtgärder.

Många minns nog sommarens debatt kring elcyklar. En del utredningar visade att det med alla faktorer inräknade var bättre att åka med en dieselbuss än att ta den eldrivna sparkcykeln. Överraskande, och jag är fortfarande osäker på vilken sida som hade rätt.Detta är ett exempel på att det ofta inte är självklart vilken väg som är den rätta. Även om syftet är gott är det alltid viktigt att kritiskt beakta olika alternativ och ta väl avvägda beslut. I vår bransch är detta förhållningssätt något som vi får med oss tidigt. 

Automation har en viktig roll att spela i klimatomställningen. Teknisk utveckling och innovation är några faktorer som hjälper oss att nå vårt mål. Jag är övertygad om att vi kan vända den situation som vi nu står inför. Men det gör sig inte självt. Så med risk för att falla i klyschornas djupa träsk säger jag: Det kommer att krävas hårt arbete och många uppoffringar, men det kommer att vara värt det. Det är trots allt våra barns framtid som står på spel.

Rickard Lycke

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-01-27 09:19:47