Hållbart är lönsamt om man gör rätt

– Det finns potential att göra svensk industri mer hållbar samtidigt som den blir mer lönsam, säger Tomas Eriksson VD för Optimation. Foto: Optimation – Det finns potential att göra svensk industri mer hållbar samtidigt som den blir mer lönsam, säger Tomas Eriksson VD för Optimation. Foto: Optimation

Min dotter och jag diskuterade för ett tag sedan om vårt företag verkligen är så klimatsmart som jag hävdar, trots att vi flyger så mycket som vi gör. Magkänslan var att vi trots  flygresorna är det. Exempelvis ur ett koldioxidperspektiv. Diskussionen gjorde att jag ville räkna på det. 

Ett projekt vi gjort åt ssab där vi ökade återvinningsgraden av kolmonoxid var ett enkelt exempel att börja med. Resultaten visade att vi varje år återvinner motsvarande mer koldioxid än vad alla flygresor i hela företaget skapar. Utöver detta tillkommer alla andra projekt, så det vi gör är definitivt positivt för klimatet och resor är bara en del av bilden. Det hindrar oss emellertid inte från att söka miljövänliga alternativ och jobba på distans.

Minns ni programmet “Från A till Ö” där Hedvig hade en bildtelefon i sin barack. Den visionen är idag existerande och används dagligen för distansarbete. När det däremot gäller alternativ till flyg och persontransporter har utvecklingen inte kommit lika långt i nyttjandet av de möjligheter som digitaliseringen ger. Visst har fordonen utvecklats, men buss i linjetrafik har funnits i närmare 200 år nu.

Betraktar man en svensk stad som ett företag så inser man att det på just persontransporter finns stora möjligheter till optimering. Att så många enskilda personer har en egen bil för att transportera sig till sin arbetsplats, och att så relativt dyra investeringar som bilar dessutom normalt står outnyttjade hela dagen gör detta till lågt hängande frukt. En optimering i detta område skulle inte bara kunna ge oss en lägre miljöbelastning utan även vara ekonomiskt fördelaktigt för företaget den svenska staden, och rätt implementerat bekvämare för den enskilde.

Det pratas mycket om självkörande bilar och som teknikintresserad blir jag lika hänförd som av bildtelefonen på 70-talet. Vad som däremot inte uppmärksammas lika mycket är koncept som utvecklas på redan befintlig teknik. Ett exempel är moia som består av flera mindre bussar vars rutter inte bestäms av en tidtabell utan av hur dess passagerare vill åka. Som resenär anger du vart du vill åka och ett system räknar ut vilken buss som är bäst lämpad för att plocka upp dig. 

Kommer det vara lösningar baserade på redan existerande teknik likt denna eller självkörande bilar som kommer förändra sättet vi reser i framtiden?

Visst är framtidsteknik som ai kittlande, men jag tror det är viktigt att även använda existerande teknik på ett smart sätt. Detta gäller för transporter så väl som industriell automation. Vi brukar säga att vår största konkurrent är att jobben inte blir gjorda alls, så det finns definitivt potential att göra svensk industri mer hållbar samtidigt som den blir mer lönsam.

Tomas Eriksson

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-11-18 09:38:31