Att skicka data till molnet gör dem inte per automatik relevanta

Digitaliseringens språk kräver mer än att bara kunna uttala viktiga ord och veta vad de betyder. Orden måste användas i rätt sammanhang för att man ska bli förstådd, säger Stefan  Malmsten Digitaliseringschef, Nouryon. Foto: Nouryon Digitaliseringens språk kräver mer än att bara kunna uttala viktiga ord och veta vad de betyder. Orden måste användas i rätt sammanhang för att man ska bli förstådd, säger Stefan Malmsten Digitaliseringschef, Nouryon. Foto: Nouryon

Ser vi kunskapen i våra företag eller drunknar den i informationsflödet från externa experter och nya system? Information är mer än data och den måste vara tillförlitlig. Industrin har data, däremot saknar den ofta kontext, kvalitet och transparens vilket leder till att vi riskerar styra vår verksamhet på felaktiga input. Vi med erfarenhet av automation vet vad det innebär men varför är detta så viktigt? Jo det har med relevans att göra. Det påverkar direkt värdet av den digitalisering som pågår. Det pratas ofta om ”digital litteracitet” och en organisations förmåga att transformera sig genom nya angreppssätt och språk. Att prata flytande kräver mer än att kunna uttala viktiga ord och veta vad de betyder. Du måste kunna använda orden i rätt sammanhang vilket kräver träning om du vill bli förstådd. Relevans ger oss som jobbar med automation och digitalisering en möjlighet att direkt påverka lönsamheten i våra företag. Företagen måste samtidigt engagera sig i digitalisering ur ett ledarskapsperspektiv. Hur påverkar en företagskultur det du vill åstadkomma? ”Digitalisering kommer bli disruptiv för industrin”, hör vi ofta. Och jag håller med, men mindre från ett teknologiskt perspektiv och mer hur vi, som industrin, tar oss an hela utmaningen. Hur kan vi ens tro att industriell transformation kan ske utan att människan är en nyckelparameter? Om det är något som Facebook, Google och Spotify har lyckats med så är det att engagera individen.Inom vårt område måste du som ingenjör både utbilda dig och träna på att förstå hur värdet skapas. Du som ledare måste å andra sidan förstå hur vi bäst skapar förutsättningar för att generera värdet i industriell skala. Jag läser om lyckade digitala piloter både här och där. Det skryts om allt från IoT till Big Data och AI, men alltför ofta, närmare bestämt nästan alltid så stannar det vid just en pilot, och kanske ett ”showcase” som man kan försöka skrämma konkurrenterna med. Jag som trodde att ny teknik skulle handla om att vi skulle bli mer konkurrenskraftiga. Om man inte från start tänker i termer som ”skalbart”och ”full drift”, så är det sällan relevant för industrin. Om man dessutom inte har tänkt på hur man ska skala relaterad kompetens internt, kan man kanske lägga investeringarna på annat.Hur säkrar vi då informationens kvalitet? Idag verkar vi tro att det sker bara genom att vi lägger den i molnet och skriver iot på investeringsansökan. Jag tror snarare att det sker när individen förstår värdet av rätt input, och kopplingen till de processer som vi försöker digitalisera. Här kommer nämligen ”kultur” in i ekvationen. Varför ska vi byta ut vår kultur om  vi kan uppdatera den istället? Och hur vet vi varför och när det behövs? Utmaningen går till er som är duktiga på att mäta. För om vi kunde mäta kultur och beteenden, så skulle vi garanterat kunnat förbättra våra ”output”. Först när output är relevant, skapar vi värde.

Stefan Malmsten

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-10-25 08:45:17