Robotförsäljningen har bromsat in

– Vi har ett teknikskifte av stora mått framför oss som vi måste lära oss att hantera, säger  Ove Leichsenring  Ordförande SWIRA Associerad Partner Robotdalen Foto: SWIRA – Vi har ett teknikskifte av stora mått framför oss som vi måste lära oss att hantera, säger Ove Leichsenring Ordförande SWIRA Associerad Partner Robotdalen Foto: SWIRA

T

illverkningsindustrin går som tåget”

De positiva signalerna från tillverkningsindustrin verkar inte ta slut, rubriker som ” Bra tryck i verkstaden”, ”Oväntat positiva signaler från industrin” har vi kunnat läsa under hela förra året och det verkar fortsätta på samma sätt i år.

Uppräkningen av svenska framgångar kan bli lång och många svenskar sträcker för närvarande lite extra på sig. Är vi inte ovanligt duktiga, här uppe i vårt nordliga hörn? Men tyvärr är självbilden lite uppblåst. Den svaga kronan driver på svensk export vilket är positivt på kort sikt men det innebär samtidigt en risk för att förändringstrycket i tillverkningsindustrin inte blir tillräckligt starkt. I längden kan detta leda till att Sveriges konkurrenskraft i förhållande till övriga länder försämras. 

I april var jag på International Federation of Robotics (IFR) stora konferens i Chicago där diskuterade man den globala industrirobotförsäljningen som är en av många indikatorer på hur industrin mår. Visserligen säljs det fortfarande rekordmånga industrirobotar i världen men ökningstakten har gått ner avsevärt. Globalt noteras de kraftigaste nedgångarna i fordons och elektroniksektorn. Om vi ser på de nordiska länderna så kan man notera att robotförsäljningen har ökat både i Finland (+17 procent) och Danmark (+16procent) medan Sverige backar (-11 procent). Det är för tidigt att säga vad denna minskning beror på men det verkar vara kopplat till att robotinvesteringar i metallbearbetande industri och hos fordonsunderleverantörerna minskat. Kan det vara så att många företag tycker att allt är frid och fröjd och därför väntar med att genomföra nödvändiga förändringar? 

Det är mycket bra att vår nya näringsminister nu påbörjat industrisamtal kring den svenska industrins globala konkurrenskraft. Insikten om digitaliseringens och automationens betydelse för bibehållen konkurrenskraft finns naturligtvis i många företag. Men i många mindre företag saknas kunskap om hur man skall gå vidare med sitt automatiserings- projekt. Dessutom räcker tiden inte till för att blicka framåt, det dagliga arbetet kräver fullt fokus. 

Det är mot den bakgrunden som man ska se rege-ringens satsning Smart Industri och Robotlyftet, som drar igång genom Tillväxtverkets försorg i full skala under 2019. För att få veta mer om denna satsning så kan man bland annat besöka robotkonferensen i Jönköping den 11–12 september eller Tillväxtverkets hemsida. 

Avslutningsvis tror jag att alla är oerhört tacksamma för vår tillverkningsindustri och de 1,2 miljoner människor som varje dag är sysselsatta med produktion av Sveriges exportprodukter som varje år genererar viktiga skatteintäkter till vår gemensamma välfärd.

Ove Leichsenring

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-06-10 07:40:05