Pneumatiska cobotar starten på industri 5.0

– Vi har våra rötter i pneumatiken. Många anser att den tekniken är svår att styra. Inget kan vara mer fel. Redan på 90-talet lanserade Festo system där pneumatiska cylindrar kunde styras med en utmärkt prestanda, säger Reino Lager Säljchef på Festo i Sverige Foto: Festo – Vi har våra rötter i pneumatiken. Många anser att den tekniken är svår att styra. Inget kan vara mer fel. Redan på 90-talet lanserade Festo system där pneumatiska cylindrar kunde styras med en utmärkt prestanda, säger Reino Lager Säljchef på Festo i Sverige Foto: Festo

Att flytta in i den digitaliserade världen och Industri 4.0 handlar inte bara om iot, Big Data eller moln, det handlar lika mycket om digitala lösningar i hela värdekedjan.
Därför stödjer vi på Festo våra kunder med digitala lösningar genom varje steg i värdekedjan och guidar dem längs hela deras individuella digitala resa. Vi erbjuder dem en sammanhängande mjukvaruinfrastruktur och minskar på så sätt deras processkostnader.
Mjukvarulösningar kan till exempel vara en onlineguide för snabb design och beställning av kompletta hanteringssystem, ett designverktyg för att kombinera enskilda komponenter till pneumatiska moduler, produktnycklar för tydlig identifiering av varje komponent, en digital tvilling och inte minst, en uppsjö av olika app-baserade produkter.
De nya smarta digitala lösningarna använder vi för att förmedla all den kunskap som har funnits på Festo sedan länge.
När vi nu närmar oss Industri 5.0 är det samarbete som gäller. Samarbete mellan människa och maskin är högst aktuellt.
De samarbetande robotarna, (cobotar), ska till exempel arbeta med oss i ett och samma arbetsrum. Då måste vi ha full kontroll på rörelser för att inte skada oss.
Vi har våra rötter inom pneumatiken. Alltför många anser att det är en teknik som inte går att styra och kontrollera på ett tillfredställande sätt. Men inget kan vara mer fel.
Redan på 90-talet lanserade Festo system där pneumatiska cylindrar kunde styras och kontrolleras i stor hastighet, med en stor kraft, acceleration, retardation och förstås position, likt ett el-servosystem, allting återkopplat och från början utrustat med adaptiva funktioner där systemet optimerade sig självt.
Den blev alltså bättre och bättre ju mer man körde cylindern. Efter att ha levererat 10 000-tals system till marknaden vet vi att tekniken fungerar, den har också under de senaste 20–25 åren förfinats till sin senaste version där hjärtat i systemet, ventilen, är app-styrd.
Vi har här en mjukvarukontrollerad hårdvara. Ventilen tillämpar den funktion som den nedladdade appen beskriver.
Med hjälp av den ventilen har vi på Festo tagit fram den enda fungerande pneumatiska 7-axliga roboten; Bioniccobot. I den används den nya appstyrda ventilen. En sådan lösning är lite annorlunda än en eldriven kollega, men förstås så mycket finurligare.
Detta är ett tydligt bidrag från vår sida till vår gemensamma strävan att hamna i nästa utvecklingsfas, nämligen Industri 5.0. I vilket fall som helst kan vi nog påstå att vi redan nått fram till Industri 4.5.
Reino Lager

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-03-18 14:44:43