Med IIoT ökar produktionen

Automatisering kan ske med maskininlärning som baseras på insamlad information. Varje maskin får ett eget unikt “fingeravtryck”. Felsökning sker mot detta och underhållsarbetet kan planeras i tid, säger Lars Duvfeldt, vd på Intertechna Foto: Intertechna Automatisering kan ske med maskininlärning som baseras på insamlad information. Varje maskin får ett eget unikt “fingeravtryck”. Felsökning sker mot detta och underhållsarbetet kan planeras i tid, säger Lars Duvfeldt, vd på Intertechna Foto: Intertechna

Redan år 2020 kommer världen att ha 20 miljarder uppkopplade enheter, det förutspår analysföretaget Gartner. I industrin har det några år diskuterats om digitalisering, Industri 4.0 och iiot (Industrial Internet of Things). Nu börjar det komma bra produkter från flera innovativa företag som bidrar till att industrin kan få säkrare och lönsammare produktion.
Ett av industrins mest kostsamma problem är produktionsbortfall orsakade av driftstörningar på maskiner i tillverkningen. Förebyggande underhåll minskar driftstörningar. En viktig del i det förebyggande underhållet är inspektion där exempelvis vibrationer analyseras och trender för temperatur samlas in. Manuella mätningar är ofta tidskrävande och stora delar av utrustningen i en fabrik medger inte åtkomst på ett säkert sätt. Kostsam on-line mätning används därför oftast på de mest kritiska maskinerna.
Ett exempel på hur den nya teknologin kan effektivisera produktionen är lösningar från utvecklingsbolaget Bluvision i USA.
Bluvision kombinerar befintliga tekniska lösningar från telekomindustrin till nya iiot system för effektiva maskinövervakningar. De använder bland annat mjukvara, produkter och standarder från Google, Android, Apple samt deras underleverantörer.
Genom att basera nya lösningar till stor del på befintlig teknologi, minskas både tiden och kostnaden för utveckling.
Baserat på ”Beacon-tekniken” har företaget tagit fram en liten trådlös sändare som kostar långt under 1 000 kronor.
Sändaren har ett antal sensorer bland annat för vibration i ett stort frekvensområde samt temperatur, magnetfält och ljus. Sändaren har inbyggda processorer och minnen som används för beräkning, filtrering och analys. Sändaren har ett eget batteri, den limmas på maskinen och skickar data kontinuerligt till en molnbaserad tjänst. Tjänsten analyserar information från sensorerna med hjälp av artificiell intelligens.
Automatisering kan ske med maskininlärning som baseras på insamlad information. Varje maskin får ett eget unikt “fingeravtryck”. När en sensor rapporterar mätvärden som inte överensstämmer med fingeravtrycket indikeras symptom till begynnande fel på utrustningen.
Underhållspersonal kan då i god tid planera för lämpliga åtgärder. Reservdelar kan beställas, resurser och personal planeras, därmed ökar underhållets effektivitet och kostnaderna minskar.
Ett tidigt larm om begynnande fel på utrustning kan även bidra till ett säkrare arbete, riskanalyser kan utföras och avställning av utrustningen kan göras kontrollerat.
När felet är avhjälpt kan information från sensorn användas tillsammans med fabrikens övriga data för att komma fram till grundorsaken till problemet i syfte att ständigt förbättra verksamheten.
Lars Djuvfeldt

Artikeln handlar om

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-08-23 10:05:13