Industri 4.0 leder till nya affärsmodeller

– Jag ställer mina förhoppningar till att man faktiskt börjar se fördelarna med de nya affärsmodellerna som utvecklingen leder till.  Den Industriella revolutionen 4.0 är nu, inte längre fram. Hans Eliasson Managing Director,  IFM Sverige Foto: IFM – Jag ställer mina förhoppningar till att man faktiskt börjar se fördelarna med de nya affärsmodellerna som utvecklingen leder till. Den Industriella revolutionen 4.0 är nu, inte längre fram. Hans Eliasson Managing Director, IFM Sverige Foto: IFM

Under några år nu har ämnet Digitala Fabriker, Smarta Fabriker och Industri 4.0 varit på tapeten. Vi stöter på begreppen i många olika forum. Vi ser annonser, lyssnar på seminarium och mässor alla med ett och samma mål, hjälpa till att ta svensk tillverkande industri in i framtidens smarta produktion.
Har vi inte Smarta Fabriker idag? Sverige ligger ju långt fram i teknisk utveckling av produktionen. Så kan det naturligtvis vara men allt för ofta blandar man ihop den Smarta Fabriken med automation vilket är två helt skilda saker. Automation är det man gör för att enstaka maskiner eller processer ska optimeras och kräva så lite mänsklig inblandning som möjligt. Smarta Fabriken däremot täcker ett betydligt större område så som utökad information från industriella givare, M2M och Big Data hela vägen till ERP som exempelvis SAP.
Ofta hör man att ”ingen vet vad den Digitala Fabriken och Industri 4.0 egentligen är”. Tvärt om skulle jag nog vilja säga att vi ganska bra vet vad det är och att det kan skilja lite mellan olika leverantörers syn beroende på var man är i värdekedjan. Industri 4.0 är den tyska regeringens initiativ för att ta tillbaka och säkra tillverkning i Tyskland, allt gjort med de olika intressenterna för att bli effektivare men också flexiblare.
Själva innebörden i Industri 4.0 är inget som behöver standardiseras, inte heller lösningarna. Det kan variera hur man når den Smarta Fabriken. För att nå dit krävs det ofta olika åtgärder på de olika hierarkiska nivåerna och det mesta kan ske genom ”standardiserad kommunikation” med tillägg på mjukvaror som passar olika företag olika bra.
För att nå den Smarta Fabriken börjar man med rätt givare och där har de större givarföretagen enats om ett kommunikationsgränssnitt som heter IO-Link som redan sitter i många standardgivare.
Börja med att se till att ni har IO-Linkgivare som ger digitala processvärden och mer än 20 mer parametrar vilket vanliga on/off eller 4-20 mA givare gör. Då får ni helt plötsligt början till Big Data som är starten på den digitala fabriken
Lite orolig för Sveriges industri har man fog för att vara, vid ett tillfälle föreläste jag vid en företagarförening i en mindre ort för 20-talet VD:ar och produktionsansvariga om just Smarta Fabriken och Industri 4.0. Till min stora förvåning var det ingen som hade hört talas om detta och än mindre på väg att utveckla produktionen i den riktningen.
Varför är det farligt?
Om nu Tyskland och andra länder i Europa faktiskt lyckas med att optimera processen och bli flexibla då är de ett större hot än leverantörer från Asien.
Hur är det med omvärldsanalysen? Har vi räknat med att de framtida konkurrenterna finns i Tyskland med en optimerad flexibel process och med en miljömässig profil med bland annat betydligt kortare leveranssträckor.
Hans Eliasson

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2018-04-17 09:38:48