Bättre ingenjörer när vi samverkar

- Jag tror att de positiva effekterna av ett nära samarbete mellan akademi och företag är ännu större för företagen än för den enskilde studenten, säger Magnus Holm Avdelningschef, vid Produktion och Automatiseringsteknik, Högskolan i Skövde. Foto: Dag Toijer - Jag tror att de positiva effekterna av ett nära samarbete mellan akademi och företag är ännu större för företagen än för den enskilde studenten, säger Magnus Holm Avdelningschef, vid Produktion och Automatiseringsteknik, Högskolan i Skövde. Foto: Dag Toijer

Digitalisering, automatisering och innovation liksom dess inverkan på arbetsliv och företag, är ett återkommande ämne på denna plats i tidningen, så delvis även denna gång. Som akademi är vi, såsom de flesta organisationer och företag inom teknikbranschen, samtidigt både påverkade och påverkare av denna utveckling.
Den snabba utveckling av teknik som förstärkt verklighet (augmented reality, ar), telekommunikation, artificiell intelligens (ai), robotik och distribuerade system påverkar såväl vårt arbete som privatliv. För att ett företag och en bransch skall kunna vidareutvecklas och blomstra, krävs förmåga att inte bara förstå utan också kunna använda, kombinera, utveckla och implementera dessa olika teknologier.Som lärare på Högskolan i Skövde ligger det mig varmt om hjärtat att få vara en pusselbit i arbetet att ta fram de nya ingenjörer och tekniker som kan vara en del av denna utveckling på både lokal och nationell nivå. Det är spännande att möta unga människor med stort tekniskt kunnande som vill förkovra sig ytterligare och som ser fram emot att få tillämpa sina nyvunna kunskaper. Att möta en tidigare student som berättar om sitt arbete, en attraktiv arbetsmiljö och arbetsuppgifter i teknikens framkant, betyder mycket för mig som lärare men har också stor inverkan på våra blivande ingenjörer.
Vi samarbetar sedan många år tillbaka med flera lokala företag för att våra utbildningar skall ha en närhet till studenternas blivande arbetsliv. Studiebesök, gästföreläsningar, projektarbeten hos företag, mentorer och sommarjobb är mycket uppskattade delar av utbildningen som hjälper studenterna att sätta kunskaper och teknik i sina rätta sammanhang. Därför är det viktigt att högskola och företag samarbetar för att ge studenterna en så bra utbildning och start på arbetslivet som möjligt. Dock tror jag att de positiva effekterna av ett nära samarbete är ännu större för företagen än för den enskilde studenten, inte minst i tider som dessa då jobbannonserna är många. Innovation föder ny teknik och digitaliseringen möjliggör applikationer som tidigare inte har varit möjliga. Detta skapar ett behov av ny kunskap hos många företag.Automationsbranschen befinner sig mitt i utvecklingen av den nya tekniken, vilket också öppnar nya möjligheter. Robotar och automation implementeras idag inom branscher där dessa teknologier tidigare inte använts. Att bemästra den framväxande tekniken och utveckla den med innovationskraft och entreprenörsanda lägger grunden för 2020-talets växande automationsföretag.
Det är min starka övertygelse att teknisk utbildning som sker i nära samverkan med företag skapar kunskap och färdigheter samt möjliggör den mognad som krävs för att vi tillsammans inte bara skall följa den snabba utvecklingen utan också kunna påverka den.
Magnus Holm

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-02-27 10:20:29