Standardisering angår alla

Foto: Sten Jansin – För att digitaliseringen ska få full effekt behöver svensk industri, inklusive små- och medelstora företag, vara med och ta fram internationella standarder, säger Ann-Sofie Sjöblom Projektledare och ansvarig för SIS robotikkommitté TK 278 . Foto: Sten Jansin – För att digitaliseringen ska få full effekt behöver svensk industri, inklusive små- och medelstora företag, vara med och ta fram internationella standarder, säger Ann-Sofie Sjöblom Projektledare och ansvarig för SIS robotikkommitté TK 278 .

Regeringen har tagit ett tydligt ledarskap i digitaliseringsfrågan och lanserat sin nyindustrialiseringsstrategi där standardisering pekas ut som en viktig faktor för innovation och internationellt marknadstillträde. Inom svensk industri har många företag kommit långt med att anamma digitaliseringens möjligheter för ökad konkurrenskraft.  Dock kvarstår utmaningar för många, till exempel ökad hållbarhet i produktionen, förändringar av affärsmodellen och förmågan att omvandla växande datamängder till kunskap och nya affärer. Här ser sis, Swedish Standards Institute, en stor potential i att standarder kan stötta förändringarna, inte minst för att nå interoperabilitet mellan såväl automations- som affärssystem och på så vis generera det fulla värdet av industrins nya valuta: data.
Utvecklingen går fort. Automationsleverantörer samarbetar med bolag som arbetar med artificiell intelligens, ai, och molnleverantörer som erbjuder plattformar för big data, infrastruktur och maskininlärning. Google och Amazon riktar sina blickar mot Sverige och planerar att bygga datacenter.
För att digitaliseringen ska få full effekt behöver svensk industri, inklusive små- och medelstora företag, vara med och ta fram internationella standarder. Genom sis, som är medlem i det internationella standardiseringsorganet iso, har svenska företag och organisationer möjlighet att delta.Som ansvarig för sis standardiseringskommitté inom robotik ligger dessa frågor mig varmt om hjärtat. Samverkande robotik, robotar som kan arbeta sida vid sida med människor, ses av många som framtiden –inte minst för dess flexibilitet i produktionen. Förra året kom den första tekniska specifikationen för samverkande robotik, iso/ts 15066, vilken öppnade för säker implementering av samverkande robotar i industrin. Sannolikt har vi bara sett början av standardisering inom detta område där det tidigare saknats riktlinjer.
Just nu pågår ett intensivt arbete inom iso med att revidera säkerhetsstandarderna ”ISO 10218 Robotar och robotutrustning – säkerhetskrav för industrirobotar – Del 1 Robotar” samt ”Del 2 Robotsystem och integration”. Diskussioner förs kring i vilken omfattning samverkande robotik och ny teknologi kan införlivas i dessa. För att påverka detta internationella arbete krävs att sis samlar svensk kompetens på området, och här är allas medverkan värdefull.Små och medelstora företag står för en betydande del av Sveriges tillväxt och innovationer. För att dessa ska kunna konkurrera globalt är jag övertygad om att ett starkt kundfokus med en nyfikenhet på kundens utmaningar är grundläggande. Robotar med egenskaper för samverkande produktion, och nya industrirobotar som är enkla att installera och lätta att anpassa för olika arbetsuppgifter, kan bidra till att öka produktionseffektivitet och flexibilitet och därmed ge bättre konkurrenskraft.
Jag välkomnar svensk industri att komma med på resan för att ta fram standarder och överenskommelser som matchar teknikutvecklingen – och som kan användas av alla slags företag. Så både mindre företag och andra, hör av er till mig för en diskussion om hur ni kan påverka er framtid.
Ann-Sofie Sjöblom

Dag Toijer E-mail:dag.toijer@vtf.se
Publicerad 2017-12-14 10:59:56