ELFACK

Svenska Mässan Mässans gata/ Korsvägen, Göteborg, Sverige

Kraftsamling kring elektrifiering och digitalisering för ett hållbart samhälle