L
– Företag halkar efter inom implementering av molnlösningar. Besluten om digitaliseringsstrategi drar ut på tiden, säger Peter Håkansson..

Analysföretaget Radar har på uppdrag av teknikkonsulten Tieto tagit fram en studie som analyserar svenska tillverkningsföretags innovationsarbete. Studien visar att de svenska företagen har, i kölvattnet av finanskrisen, bromsat in innovationssatsningarna och riktat fokus mot kostnadsbesparingar istället. Till exempel har svenska tillverkande företag varit avvaktande när det gäller att implementera nya molnbaserade lösningar, säger Per Håkansson på Tieto i en kommentar till studien.– Företagen sköt it-investeringar på framtiden, visar rapporten, och det har lett till att en ”teknikskuld” har byggts upp, säger Per Håkansson.


– Att dra ner it-budget innebär en stor risk. Företagen måste fördubbla sina satsningar på innovation under de närmaste åren för att hålla jämna steg med omvärlden.
– Det är viktigt att komma ikapp denna teknikskuld. De positiva effekterna av digitalisering är tydliga. Man vinner time-to-market, innovationsförmåga och säkrar framtiden eftersom olika standardapplikationer kan implementeras vilket gör att man kan ta in partners i olika samarbetsprojekt.
I samband med genomförandet av studien skapades en ny analysmodell, Cloud Maturity Index. Syftet är att kunna bedöma mognadsgraden för molntjänster bland tillverkande företag.
Undersökningen genomfördes hos 116 företag i Sverige, samtliga med 250 eller fler anställda och baseras på drygt 30 nyckeltal.
– Utvecklingen går för långsamt, svenska industriföretag halkar efter inom molnlösningar trots att flera företag har börjat diskutera sin digitaliseringsstrategi under det senaste året och det står högt på agendan. Beslutsfattandet drar ut på tiden. På en skala från noll till 10, ligger tillverkninsgföretagen på en mognadsgrad 3 vilket är under genomsnittet för alla svenska verksamheter i den privata sektorn. Rapporten pekar på fyra utmaningar som är kritiska för att kunna höja konkurrenskraften: Automatisering och effektivisering, högre innovationstakt, ökad flexibilitet som bemöter en högre förändringstakt och adderande av nya tjänster till produkterna som genererar nya intäkter.

Basic information about Automation Magazine

Aktuellt nummer