L

Förnyar automation i Rebnis vattenkraftverk

Automationen i vattenkraftverket Rebnis ska förnyas.
Foto: Skellefteå Kraft

Den finländska energispecialisten veo har slutit avtal med Skellefteå Kraft gällande förnyelse av el- och automationsutrustningen för Rebnis vattenkraftverk, rapporterar veo i en kommuniké.
Moderniseringsprojektet för Rebnis vattenkraftverk inleds hösten 2017 och enligt planen ska den överlämnas till beställaren hösten 2018.


– Under de senaste fem åren har vi levererat tre elutrustnings- och automationsprojekt för Skellefteå Krafts olika vattenkraftverk. Projekten har varit lyckade och Skellefteå Kraft har varit en nöjd kund till oss, säger Kim Råholm, direktör för veo:s vattenkraftsenhet.
veo:s huvudkontor och fabrik är belägna i Vasa och bolaget har kontor i Seinäjoki, Pemar och Rovaniemi samt dotterbolag i Sverige och Norge. År 2016 var veo-koncernens omsättning 727 miljoner kronor. Exportens andel av omsättningen var 70 procent. veo sysselsätter 370 personer.

Dagmar Zitkova This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Publicerad Thursday, 02 November 2017 10:02

Basic information about Automation Magazine

Sök i nyheter