L
lms Sound Camera kan vid behov utrustas med mikrofonarmar för mätning på stora objekt.

Det Siemens kallar en ljudkamera, lms Sound Camera, är en mikrofonmatris för lokalisering av ljudkällor, exempelvis oönskat buller eller ljud som tyder på att något är fel.Instrumentet kan anpassas till olika tillämpningar och industrier och användas för både felsökning och som hjälpmedel vid ljuddesign. Det kan exempelvis hitta orsaken till brummet i en maskin eller en konsumentprodukt, källan till ett besvärande buller i en produktionsanläggning eller användas vid konstruktionen av en motor.


Mikrofonerna registrerar frekvenser upp till 20 kHz, både konstant ljud, transienter och ljudstötar. De bullerskapande objekten visualiseras i realtid av den medföljande mjukvaran. All elektronik är inbyggd i mätinstrumentet. Därmed behövs inget yttre datainsamlingssystem. Grundenheten är en platta med 30 centimeters diameter som innehåller 45 mikrofoner. Denna kan vid behov kompletteras med nio stycken mikrofonförsedda armar, korta eller långa. En kort arm rymmer fyra mikrofoner, en lång åtta. Med korta armar kan instrumentet lokalisera ljudkällor både på korta och långa avstånd. Med långa armar kan det användas för större objekt som kräver mätning på större avstånd. Genom systemet med lösa armar kan instrumentet växla mellan olika uppgifter, både i fält och på laboratorier.
Enligt Siemens kan lms Sound Camera användas efter en kort utbildning av personal som sedan inte utför uppgiften så ofta. Men instrumentet uppges också passa experter som utför avancerade uppgifter.
Siemens PLM Software

Basic information about Automation Magazine

Aktuellt nummer