L

Ungdomar och produktion står i fokus när Södertälje Science Park satsar

Leif Östling ör ordförande för Södertälje Science Park.
Foto: Ernst Henry

Södertälje Science Park håller på att etablera sig som en ny arena i södra Storstockholm. Utveckling av produktionsflöden är ett av fokusområden. Bland de företag som står bakom satsningen finns till exempel Scania och Astrazeneca. I höstas öppnade dessutom kth ett nytt campus i anslutning till Södertälje Science Park, Campus Södertälje.

”Den hållbara fabriken” är verksamhetsinriktningen. kth ökar dessutom med
1 200 utbildningsplatser samt nya forskartjänster.
Till styrelseordförande för Södertälje Science Park utsågs Leif Östling.
Effektiva processer
–Det finns en enorm potential i att skapa värde för kunden genom att ha effektiva processer genom hela flödet för såväl tjänstesektorn som för industrin, säger Leif Östling.
– Vi vill skapa ett industriellt kluster där både akademi, industri och samhället samverkar. På så sätt medverkar vi till att omskapa bilden av Södertälje till en spännande kunskapsstad i Stockholmsregionen, säger Leif Östling.
Nu förbereder Södertälje Science Park en hel vecka med aktiviteter för gymnasie- och grundskoleelever, Södertälje Science Week som ska genomföras i månadsskiftet januari-februari 2018.
Över 12 000 elever från alla Södertäljes skolor kommer att delta. Hela projektet inleds med en tre dagar lång kick-off i slutet av september och fortsätter med en rad aktiviteter som workshops och seminarier om forskning, innovationer, entreprenörskap, utveckling och högre utbildning ända fram till att Södertälje Science Week går av stapeln i januari. Skolorna har möjlighet att under hösten jobba med projektarbeten och olika innovationstävlingar.
Digitalisering
Digitalisering är ett annat initiativ som Södertälje Science Park satsar på. Man vänder sig till små och me-delstora industriföretag och erbjuder dem möjligheten att samverka. De kan även få stöd med att utveckla olika former av digitalisering inom ramen för sin verksamhet.

Dagmar Zitkova This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Publicerad Wednesday, 27 September 2017 08:50

Basic information about Automation Magazine

Sök i nyheter