L

Kunskap inom infrastrukturteknik efterfrågas allt mer

I en tid då flera hundra miljarder satsas på järnvägen i Sverige, behövs utveckling av många olika teknikkunskaper, anser Järnvägsklustret. Ett tåg är idag en avancerad it-kon- struktion, med stora mängder programvara.
Foto: Dagmar Zitkova

Järnvägsklustret uppmanar YH-myndigheten att ta fram viktiga utbildningar. Järnvägsbranschen samlas i ett gemensamt upprop. Den 30 augusti skickade de ett  öppet brev till Myndigheten för Yrkeshögskolan, YH.

Syftet är att få fram flera viktiga utbildningar inom infrastrukturteknik. ”Det råder brist på fordonstekniker och systemingenjörer som kan arbeta med planering och utförande av fordonsunderhåll, ombyggnad och tillverkning av fordonssystem.I en tid då flera hundra miljarder satsas på järnvägen i Sverige, behövs utveckling, inte avveckling av utbildningar, skriver Järnvägsklustret i brevet.
–Vi vill betona vikten av att utbildning inom spårfordonsteknik på gymnasie- eller YH-nivå stärks och utvecklas. Just nu finns det inte nog med utbildade fordonstekniker för att genomföra planerade investeringar i tåg och installationer eller för löpande underhåll och uppgraderingar, säger Peter Östman, verksamhetsledare för Järnvägsklustret och initiativtagare till uppropet.
– Trafiken med persontåg ökade med 56 procent mellan åren 2000 och 2016. Den nationella planen för transportsystemet omfattar 623 miljarder och satsningen på utbyggnad av järnvägen är tydlig.
Drift och underhåll
Enligt infrastrukturpropositionen ökar anslaget till drift och underhåll av järnvägen med 47 procent.
Dessutom pågår det ett antal fleråriga projekt. Uppgradering av över 250 x2000-lok och vagnenheter, cirka 210 vagnenheter för Öresundstågen och cirka 800 tunnelbanevagnar. Dessa projekt är lokaliserade till Västerås. Andra projekt som förutspås påbörjas under det närmaste decenniet är uppgradering av 300 vagnar av regionaltåget Regina, över 100 vagnar av regionaltåget x40 och nästan 1000 vagnar av pendeltåget x60.
Varje projekt handlar om 10-tals eller 100-tals arbetstillfällen, varav många är fordonstekniker.
I Sverige finns det drygt 200 teknikföretag som tillverkar komponenter och system till järnvägar över hela världen. Det är en stor exportindustri. Även till detta behövs det fordonstekniker.
Vidare behövs det tekniker och systemingenjörer som kan arbeta med planering och praktiskt utförande av fordonsunderhåll, ombyggnad och tillverkning av fordonssystem.
”Behoven av rätt kompetens är skriande och akut. Vi måste gemensamt göra något nu, och hoppas att myndigheter och kommuner kan bistå med rätt utbildningar tillsammans med branschen,” skriver Järnvägsklustret i sitt öppna brev.
Mångsidighet
Förutom fordonstekniker behövs det personer som både kan mekaniken och det digitala. Branschen utvecklas snabbt, och Sverige är i den absoluta spetsen i världen, det vore en katastrof om vi missade möjligheterna till utveckling och exportframgångar, säger Peter Östman som undertecknade brevet tillsammans med Pia Lagerlöf, generalsekreterare i Swedtrain, föreningen Sveriges Järnvägsindustrier, Björn Westerberg, vd för Branschföreningen Tågoperatörerna, Rolf Alm, ordförande i Swerig, järnvägsindustrins exportorganisation, Per Olofsson, Swedish Rail Skill Forum och Hans-Inge Almgren, Nordic Infracenter i Nässjö.

Dagmar Zitkova This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Publicerad Tuesday, 26 September 2017 08:31

Basic information about Automation Magazine

Sök i nyheter