L
Jan Henriksson är seniorkonsult på Clockwork i Dalarna.

Detta är några av de projekt som har fått anslag: Jan Henriksson, Clockwork: – Vi har fått en miljon kronor för ett matchningsprojekt för 10 nyanlända och 10 långtidsarbetslösa inom industrin. Företagen saknar kompetent personal, men de som har kompetens sitter inte och väntar. För att hitta personal måste företagen sänka kraven.

Det finns anställningsbara personer med bra bakgrund och med riktade satsningar kan de få rätt kompetens.Bodil Svensson, Träcentrum Nässjö: –  Vi har fått 1,5 miljon kronor för att utbilda arbetssökande för träbearbetningsindustrin. Sökande från Syrien som exempelvis kan cnc-programmering men har jobbat i små företag med ansvar för alla processteg, även slutmontering, måste utbildas i att i Sverige blir de en del av ett team och gör bara en komponent. Precisionen måste vara hög så att slutmonteringen fungerar.  Mikael Ström, Swerea IVF: –  Vi har fått 1,3 miljoner kronor för matchning mellan nyanlända tekniker eller ingenjörer och olika företag.

Basic information about Automation Magazine

Aktuellt nummer