L
Tillverkning av stål måste bli fossilfri i framtiden. Det nybildade joint-venturebolaget Hybrit ska utveckla nya tillverkningsprocesser.

SSAB, LKAB och Vattenfall bildar nu ett gemensamt joint venture-bolag för utveckling av fossilfritt stål. Därmed inleds rekryteringsprocessen för att hitta en VD, rapporterar företagen i en gemensam kommuniké.
Det gemensamma bolaget heter Hybrit och de tre företagen kommer att äga en tredjedel var.

Dess huvudsakliga uppgift är att hitta en tillverkningsprocess för stål som inte släpper ut koldioxid, utan vatten. Bolagen anser att elektrifiering av industrin och klimatsmart vätgas kan komma att spela en viktig roll i framtiden. I styrelsen sitter Martin Pei, styrelseordförande, Åsa Sundqvist, Andreas Regnell och Olle Wijk.
Det var förra våren som SSAB, LKAB och Vattenfall lanserade ett initiativ för att lösa koldioxidfrågan i svensk stålindustri. Genom att gå från dagens process med masugnar, med kol och koks, till att istället använda vätgas är målet att få en process som inte släpper ut koldioxid – utan vatten.
Initiativet är uppdelat i tre faser. En förstudie pågår fram till slutet av 2017. Därefter följer forskning och pilotanläggning fram till 2024. Försök i en fullskalig demonstrationsanläggning planeras till år 2035.
Sedan lanseringen har initiativet fått stöd från Energimyndigheten i flera omgångar, bland annat för ett fyraårigt forskningsprojekt.

Basic information about Automation Magazine

Aktuellt nummer