L
Människan styr, roboten lyfter. Björn Backman från Swerea IVF demonstrerar hur han styr robotarmen för att montera svänghjulskåpan på motorns kortsida.

Människan och en stor stark robot monterar den tunga kåpan tillsammans.

Den stora roboten sträcker ut armen med svänghjulskåpan genom öppningen i stängslet. Montören går fram till robotarmen, tar tag i två handtag på gripdonet och lotsar robotarmen mot lastbilsmotorn som står en liten bit bort. Medan roboten står för lyftkraften, står människan för precisionsarbetet att styra in kåpan exakt på de två styrstiften på motorns sida. När kåpan är på plats, lossas gripdonet, montören drar tillbaka armen och lämnar av den i öppningen till det område där roboten på egen hand hämtar en ny kåpa till nästa motor. Medan den gör så, skruvar montören fast kåpan på motorn.


Nej, det är inte en bild från Scanias motorfabrik i Södertälje, men skulle kunna bli. Och nog är det en riktig robot, som tillsammans med en människa monterar svänghjulskåpan på motorn, även om den står på universitetet i Linköping. Och uppgiften utförs ”på riktigt” av en montör. Med riktiga komponenter, motorer och inte minst en stor robot kapabel att lyfta 200 kg.
Effektivt och ergonomiskt
– Det här är ett nytt sätt att se på samverkan mellan människa och robot, säger Lars Oxelmark, som arbetar med global industriutveckling hos Scania.
– Det är inte bara fråga om att roboten och människan jobbar sida vid sida, de samarbetar om en gemensam uppgift.
Som det är idag, behövs tre montörer som tar fram, placerar och skruvar fast svänghjulskåpan manuellt. Om man kan låta en robot och mänsklig montör arbeta gemensamt, når man flera fördelar, säger han. 

Läs hela artikeln. Ladda ner den som PDF-fil

Basic information about Automation Magazine

Aktuellt nummer