L
En delegation av utländska byggföretagare och forskare besökte Sverige.

En delegation av utländska byggföretagare och forskare från bland annat Storbritannien, USA och Nya Zeeland besökte i slutet av maj Sverige för att lära sig mer om industriellt byggande i trä, rapporterar Sveriges Träbyggnadskansli. Under den fyra dagar långa vistelsen besökte delegationen flera svenska aktörer inom området.


– Sverige är världsledande inom träbyggande. Aktörer som Lindbäcks Bygg, Boklok, Moelven Byggmodul och Derome väcker internationellt intresse och är internationella föredömen, säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli som var värd för besöket. Kansliets verksamhet bedrivs inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna) och Trä-och Möbelföretagen (tmf).
Prefabricerade delar
En av de faktorer som driver på utvecklingen är den stora bostadsbristen. Lösningen är att bygga med en hög prefabriceringsgrad i trä vilket allt fler anser är mycket lovande. Redan 2025 kan Sverige ha kapacitet att bygga hälften av alla flerbostadshus i trä jämfört med dagens cirka 10 procent, konstaterar professor Staffan Brege från Linköpings universitet i en framtidsprognos för svenskt industriellt träbyggande.
– Svensk träbyggnadsindustri har en stark medvind. Vi står mitt i genombrottet för industriellt träbyggande. 1800-talet tillhörde stålet och 1900-talet betongen. Mycket tyder på att 2000-talet blir träets århundrade, säger Susanne Rudenstam.
– Många länder ligger ljusår ifrån det här sättet att bygga bostäder, men kraven på att höja effektiviteten och sänka kostnaderna är stora även i andra länder. Jag ser därför stora exportmöjligheter för det moderna, industriella svenska träbyggandet under det kommande decenniet. Det handlar om export av både tekniskt kunnande, komponenter och till och med hela hus.
En av orsakerna till den svenska tätpositionen är samarbetet mellan akademi, näringsliv och det offentliga.
Industrialiserar
I rapporten konstaterar Staffan Brege att industriellt byggande i fabrik har stora fördelar jämfört med att bygga på plats. ”Det ger ett bättre grepp om leverantörskedjan, kortare ledtider, högre och jämnare kvalitet samt mindre spill. En ökad andel industriellt byggande kan ha en dämpande effekt på kostnadsutvecklingen i leverantörskedjan i en överhettad byggmarknad.”
– En ökad industrialisering av byggandet flyttar sysselsättning från storstad till landsbygd. Kapacitetsutbyggnaden ger cirka 13 500 jobb fram till 2025 inom träbyggnadsindustrin, en ökning med nära 8 000 jobb jämfört med 2015. Genom att bygga industriellt på orter utanför storstadsregionerna flyttas
6 000 byggjobb ut från städerna, understryker Staffan Brege. Utbyggnaden av produktionskapacitet i nya och befintliga trähusfabriker i Sverige kan resultera i cirka 15 000 nya lägenheter per år.

Basic information about Automation Magazine

Aktuellt nummer