L
– Industriell Ethernet och trådlöst växer eftersom behovet av uppkopplade industriella enheter ökar, säger Anders Hansson.

Trådlös teknik växer med 32 procent per år och står nu för 6 procent av den totala marknaden. Inom trådlöst är det wlan som är den mest populära tekniken, följt av Bluetooth.
–Trådlöst används allt oftare av maskinbyggare som vill satsa på innovativa automationsarkitekturer och nya lösningar för uppkoppling, inklusive de så kallade byod-lösningar (Bring Your Own Device) via surfplattor eller smarta mobiler, skriver Anders Hansson, direktör på HMS Industrial Networks i HMS årliga studie av den industriella nätverksmarknaden som HMS nyligen lade fram.


Fältbussar är den mest använda typen av nätverk med 48 procent av marknaden och fältbussar växer fortfarande eftersom många användare efterfrågar traditionell enkelhet och tillförlitlighet, som är fältbussars stora fördel. Men tillväxttakten för fältbussar saktar av. För närvarande ligger den på endast 4 procent att jämföra med 7 procent förra året.
– Tillväxten av industriell Ethernet och trådlöst påskyndas av det ökande behovet av uppkoppling av industriella enheter samt av den växande IIoT (Industrial Internet of Things). Detta är de viktigaste slutsatserna i vår studie. Industriell Ethernet svarar nu för 46 procent av av marknaden (att jämföra med 38 procent föregående år). Trådlös teknik kommer också starkt och ligger nu på 6 procents marknadsandel (tidigare 4).
Tillsammans står nu industriell Ethernet och trådlöst för 52 procent av marknaden, medan fältbussar ligger på andel på 48 procent.
 Den dominerande fältbussen är Profibus med 14 procent av den totala världsmarknaden, följt av Modbus-RTU och CC-Link, båda med 6 procents andel.
I Europa och Mellanöstern är Profibus fortfarande det ledande nätverket medan Profinet uppvisar den snabbaste tillväxttakten. På väg upp är Ethercat, Modbus-TCP och Ethernet Powelink, konstaterar Anders Hansson.
Den amerikanska marknaden domineras av CIP-nätverk där Ethernet/IP har gått förbi Devicenet.
– Den asiatiska nätverksmarknaden är dock mycket fragmenterad, konstaterar Anders Hansson. Inget nätverk framstår som verkligt marknadsledande.

Basic information about Automation Magazine

Aktuellt nummer