L

Kalmar vatten har moderniserat anläggningen

Svenska vattenkraftsanläggningar har kommit till den fas då de behöver en rejäl uppgradering.
 – De flesta vattenverk och reningsverk byggdes på 60- och 70-talet. Sedan dess har tiden i princip stått still, konstaterar Johan Westin, driftledare på Kalmar Vatten.
Den senaste tidens klimatpåverkan har gjort situationen värre även för kommuner som annars skulle ha  goda förutsättningar att leverera bra vatten.
– Vi på Kalmar Vatten kan inte göra så mycket åt klimatförändringarna. Däremot kan vi försöka hitta olika förbättringsområden. Vi kan göra processen smartare genom att mäta grundvattennivåerna online och använda de data i styrsystemet.

I detta arbete har vi tagit hjälp av ABB.
– Vi har främst jobbat för att få in mer automatik i verken. Vi kan mäta många fler parametrar idag. Antalet signaler som kommer in har ökat vilket låter oss behovsstyra driften på ett helt annat sätt, säger Johan Westin.
Vattenverket i Kalmar uppgraderades med programmerbara styrsystem ur ABB:s 800-serie, utrustade med modulbussar för att minska behovet av komponenter.
– Vi valde det styrsystemet eftersom vårt reningsverk körs med samma hårdvara och Kalmar Energi kör också på samma hårdvarukonfiguration. Det gör att tillgången på reservdelar ökar betydligt och vi behöver inte ha lika mycket reservdelar på lager här hos oss. Man kan säga att vi skapat ett litet nätverk av 800-användare där vi kan ringa runt och höra oss för om någon av oss har problem, säger Johan Westin.

Dagmar Zitkova This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Publicerad Tuesday, 21 February 2017 10:56

Basic information about Automation Magazine

Sök i nyheter