L

IE4-klassade motorer

Serie synkrona reluktansmotorer i effektområdet 0,55–450 kW.
Foto: OEM Motor

Reel Supreme är en serie synkrona reluktansmotorer i effektområdet 0,55–450 kW som uppfyller effektivitetsklassen ie4.  Den magnetfria rotorn i kombination med Reels frekvensomformare ger hög verkningsgrad även vid lägre laster och hastigheter, vilket passar tillämpningar där motorn inte konstant ligger på 100 procent av sin märkeffekt. Att motorerna är byggda utan magneter innebär en lägre miljöpåverkan än tillverkning av motorer byggda med magneter.
OEM Motor

Dag Toijer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Publicerad Wednesday, 09 November 2016 14:44

Basic information about Automation Magazine

Sök i nyheter