L

Flaggskeppsfabriken, styrkor i svensk produktion

 I slutet av september gav Vinnova ut en ny bok med titeln Flaggskeppsfabriken. Den är skriven av Birgitta Södergren, verksamt vid IPF (Institutet för Personal- och Företagsutveckling) vid Uppsala universitet och bygger på ett projektet ”Den svenska flaggskeppsfabriken”, som drivits i samverkan mellan Teknikföretagen och if Metall, med stöd av Vinnova, under åren 2012-2015.
Författaren har följt tio produktionsföretag: ABB i  Ludvika, Alfa Laval i Lund, Astra Zeneca i Södertälje, Bombardier i Västerås, Electrolux i Mariestad, Haldex i Landskrona, Sandvik Coromant i Gimo, Scania i Södertälje, Siemens i Finspång och Toyota i Mjölby. Projektets syfte var att använda workshops för att identifiera metoder för erfarenhetsutbyte i industrin. Boken sammanfattar erfarenheterna bland annat genom en beskrivning av den så kallde flaggskeppsmetodiken.


Konkreta exempel
Flaggskeppsmetodiken bygger på tre centrala hörnstenar: Att identifiera och beskriva arbetssätt som fungerar väl, Att identifiera bra exempel - så kallade bäst practice samt att identifiera styrkefaktorerna bakom god praxis – det vill säga att förstå varför något fungerar, trots alla utma ningar. Det är en fördel om företag som vill utvecklas även lär sig att formulera själva grundfrågeställningen som en positiv utmaning: ”Att undersöka varför det går bra att bedriva produktion i Sverige”, till exempel. Tittar man enbart på problemen, är det sannolikt att dessa förstärks, framgick det under  projektarbetet med Framgångsfabriken.
Framgångsfaktorerna
I projektet har sex framgångsfaktorer identifierats. Attityder: fler inom företaget deltar i utvecklingsarbete. Strukturer: man inför ett systematiserad arbetssätt.Förändringsförmåga: man kan anpassa sig till en förändrad verklighet. Kompetensutveckling: kunskapskapitalet förnyas systematiskt. Samverkan: en mycket unik styrka i just svenska produktionsföretag då man kan  samverka över gränser, både inom och utom organisationen. Teknikintegration och högt tekniskt kunnande: flexibilitet och balans mellan människa och maskiner.

Dagmar Zitkova This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Publicerad Wednesday, 19 October 2016 10:10

Basic information about Automation Magazine

Sök i nyheter