L

Lär nyanlända ingenjörer att bygga ut infrastruktur

Svenska järnvägar är i akut behov av om- och utbyggnad.
Foto: Dagmar Zitkova

Rejlers har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram ett utbildningskoncept för nyanlända ingenjörer, rapporterar Rejlers. De nyanlända ska kunna få en anställning i järnvägsbranschen efter ett år på Trafikverksskolan.  Utbildningen kommer att vara inriktad mot projektering av järnvägens delar, bana, el, signal, tele och kanalisation och kombinera teori, praktiska övningar och arbetsplatsförlagd utbildning.

Utbildningen ska också innehålla moment inom projektledning, juridik och Trafikverkets planeringsprocess. Ett tiotal personer på Rejlers arbetar med utbildningskonceptet i samarbete med kommuner och arbetsmarknadsansvariga.

Dagmar Zitkova This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Publicerad Tuesday, 11 October 2016 08:28

Basic information about Automation Magazine

Sök i nyheter