L

Automatiska snöröjningsmaskiner

Yeti Snow Technology är ett utvecklingsbolag som ägs gemensamt av Semcon och Øveraasen. Nu har de två företagen tecknat ett samarbetsavtal med norska flygplatsoperatören Avinor. Enligt avtalet ska de utveckla ett helt nytt självkörande snöröjningsfordon. Lösningen ska ge bättre effektivitet på flygplatserna. En fullskalig teststudie kommer att provköras på flygplatsen i Bodö redan i mars 2018.

Avinor hoppas kunna införa fordonet på samtliga sina 46 flygplatser i Norge.
Projektet blir det första i sitt slag där stora maskiner anpassas för att autonomt sköta den viktiga uppgiften att hålla start- och landningsbanor snöfria. Øveraasen bidrar med kunskap inom mekanik och Semcons norska bolag Semcon Devotek bidrar med komplexa realtidssystem och autonom teknik, meddelar Semcon.
– Varje minut som ett flygplan står stilla är dyrbar säger Hans Peter Havdal, VD för Semcon Devotek. Vi ser en stor potential till vinster. Både när det gäller tillgängligheten, för miljön och säkerheten när fordonet kan köras utan förare.

Fullskalig modell
Efter att tidigare arbetat med prototyper i storlek 1:14 kommer nu Yeti Snow Technology att utveckla ett fullskaligt självkörande snöröjningsfordon som är upp till 20 meter långt och 8,5 meter brett.
Unikt är att lösningen ska fungera i svårast tänkbara förhållanden för autonoma fordon som kraftig nederbörd och dålig sikt.
– En flygplats är som ett samhälle i miniatyr. Om ett självkörande fordon fungerar där kan vi ta tekniken till vilket användningsområde som helst, säger Hans Peter Havdal.

Basic information about Automation Magazine

Aktuellt nummer