L
Martin Arnler, Swerea Kimab vid metallskrivaren i Kista.

I slutet av sommaren invigde Swerea tillsammans med Chalmers och Högskolan Väst, Sveriges första centrum för 3d-tillverkning i metall.  I centret, som ligger  i Kista utanför Stockholm, finns även ett utvecklingslab för 3D utskrifter i metall.  
– Det nya centret är en naturlig fortsättning på landets första test- och demoanläggning för industriell sandutskrivnig, som invigdes av Swerea förra sommaren berättade Swerea under öppningsceremonin.
Öppen för alla
– Genom centret bygger vi  upp en opartisk arena med kompetens inom additiv tillverkning som ska finnas tillgänglig för hela Sveriges industri. På denna arena kommer man att utveckla och skräddarsy material och processer. Den industriella 3d-skrivaren för metall som finns här kom- pletterar de tidigare skrivarna för plast, sand, kompositer och keramiska material.

Basic information about Automation Magazine

Aktuellt nummer