L
Peter Ottosson ansvarar för automation inom affärsområdet värme vid Mälarenergi. Han är projektledare för det strategiska projektområdet Automation. Bakom Peter Ottosson och Stig Olaisen (t h)ser vi Mälarenergis egen hamn. Hit kommer båtarna med sopor som blir bränsle.

I framtiden vill Mälarenergi leverera viktiga samhällsfunktioner. Därför har man startat nio strategiska projekt som ska samverka och skapa tekniska förutsättningar för ett fungerande samhälle i hela Mälardalen. Mälarenergi  vill bygga ut sin infrastruktur för att kunna erbjuda helt nya infraservicetjänster.
– En av våra strategiska projekt handlar om automation och digitalisering, säger Stig Olaisen, IT-chef på Mälarenergi i Västerås.


– I praktiken  betyder det nya verktyg för arbetet med automation, nya metoder för att finna och utvärdera automationspotentialer, nya modeller för hur vi bygger gränssnitt för kommunikation, samordning av koncernens automationskompetens och nya visualiseringssystem.
Fjärrvärme är en bransch som är villig att investera, konstaterar Stig Olaisen, och det kanske är tur det. Investeringarna som krävs för att uppnå de uppsatta målen är omfattande. Man måste skapa en välfungerande, koncerngemensam it-arkitektur med processtyrning, automationssystem, sensornätverk kommunikation, datalagring, övervakning, och tillförlitliga säkerhetsfunktioner.
– Automation handlar idag om digitalisering, säger Stig Olaisen. Digitalisering har en bredare betydelse. Automationsprocesser och system genererar stora mängder data som måste bearbetas på ett smartare sätt för att kunna återkoppla tillbaka till processen. Processerna måste vara mycket mer resurseffektiva.

Läs mer... Ladda ner och läs hela artikeln.

 

Basic information about Automation Magazine

Aktuellt nummer