L
Foto: Dagmar Zitkova

Samhällsutvecklingen går mot allt större el-beroende, konstaterar Svenska kraftnät som har flera nya utbyggnadsprojekt på gång. Nyligen har de tecknat ett avtal med Eitech enligt vilket Eitech ska uppföra en ny, 400 kV-station i Porjus. Uppdraget omfattar entreprenad i Porjusberget för en ny stamnätsanläggning knuten till Vattenfalls vattenkraftverk på Luleälven. Porjus är en viktig inmatningspunkt till stamnätet i norra Sverige. För Eitech är ordern värd ca 100 miljoner kronor.


– Vi har både resurser och kompetens för att uppföra transmissions- och distributionsanläggningar i hela Sverige, säger Dag Andreasson, kundansvarig på Eitech.
–Konstruktion och projektering utförs av vårt kontor i Sundsvall som är ett kompetenscenter för 400 kV-entreprenader, säger Dag Andreasson.
Eitech ansvarar för mark- och byggarbeten, högspänningsapparater, relä-, styr-, kontroll- och teleutrustning samt montage, driftsättning och provning fram till driftklar anläggning.  Även rivning och demontage av befintligt ställverk ingår.
Svenska kraftnäts investeringar låg tidigare i genomsnitt på ca 400 miljoner kronor per år. Den investeringsvolymen innebar inte några problem för Svenska kraftnäts planering, personalförsörjning eller ekonomi. Nu är Svenska kraftnät inne i en helt ny fas med investeringsnivåer på fyra till fem miljarder kronor årligen.
Utvecklingen  beror bland annat på höga energipolitiska ambitioner när det gäller att reducera koldioxidutsläppen. För hela Europa innebär det en febril utbyggnad av förnybar elproduktion och en utveckling mot en integrerad europeisk elmarknad.
Kräver driftsäkerhet
Ett robust och driftsäkert stamnät med ökad kapacitet krävs framöver. Svenska kraftnät ökar investeringarna kommande år. Nya anläggningar, underhåll och förnyelse av de befintliga.
– Vi ser väldigt optimistiskt på framtiden och utvecklingen av vår satsning på energiområdet, säger Jan Hintze, vd för Eitech Engineering.
– Det innebär att vi kan attrahera duktiga medarbetare inom detta område.

 

Så här bygger Eitech ut i Porjus
Stamnätsanläggningen, porjusberget UT 241, är belägen 50 km sydväst om Gällivare och byggs i och med att den befintliga 400 kV-anläggningen (Svenska kraftnäts befintliga 400 kV) och tillhörande 130 kV-ställverk (Vattenfalls befintliga 130 kV) har uppnått sin tekniska livslängd. Den nya anläggningen där Svenska kraftnät blir huvudman består av ett 400 kV-ställverk ägt av Svenska kraftnät och ett 130 kV-ställverk ägt av Vattenfall Eldistribution ab. eitechs uppdrag avser entreprenaden för den nya 400 kV-anläggningen, vilket i sin tur samplaneras med Vattenfall Eldistribution ab som ansvarar för moderniseringen av 130 kV-ställverket.

Basic information about Automation Magazine

Aktuellt nummer