L

Mindre och medelstora företag bör stå i fokus

– Det är bra att små och medelstora företag har börjat stå i fokus, men mer behöver göras.
Foto: Dagmar Zitkova

Mycket som görs i Sverige idag görs fortfarande med storföretagen i fokus. Men vi borde rikta satsningarna mycket mer på de mindre och medelstora företagen, det är där den viktiga tillväxten skapas. Det är i alla fall vad Svensk Industriförening, Sinf, anser. Inga vackra strategidokumnet i världen hjälper om förslagen inte hänger ihop och om man inte gör konkreta satsningar samtidigt.
Sinf välkomnar näringsministern Dambergs satsning på nyindustrialiserig, export och riskkapital där små och medelstora företag har fått särskild fokus, men medlen bör inte bara gå till ”startupps” inom IT-, medie- och spelbranschen. Samma sak gäller export.

Regeringens nya exportstartegi som Business Sweden tar hand om borde inte bara gälla storföretagens olika projekt. Ett konkret exempel på satsningar som kan hjälpa mindre företag att aktivt jobba med export presenterades nyligen av Alexander Clomén, Sinf:s bolagsjurist, under Deutsche Messes besök i Sverige inför den stora industrimässan i Hannover.
Sinfs medlemsföretag har fått erbjudande om att ställa ut i en gemensam samlingsmonter. Den här typen av konkreta aktiviteter kan göra direkt nytta. Att stå helt ensamt på en stor internationell mässa i utlandet kan var tungt. Att delta tillsammans med kolleger genererar inte bara potentiella kunder utan skapar nya typer av nätverk, både formella och informella. Ett välfungerande företagsnätverk ger både inspiration och kontakter som är viktiga för affärer.  
Den senaste Underleverantörsbarometern som Sinf har presenterat bekräftar att Sverige är på väg in en stärkt konjunktur. Även de mindre och medelstora industrierna har nu, steg för steg, lyckats stärka sina positioner. Genom offensivare marknadsarbete, genom ökad automation och genom ständig effektivisering.
Men många av de gamla problemen kvarstår. Brist på utbildad arbetskraft är en av dem. För att underlätta anställningar inom industrin vill 32 procent av Sinfs medlemmar skapa ett nytt lärlingssystem. Näst högst på önskelistan ligger lättnader i arbetsrätten samt lägre arbetsgivaravgifter för medarbetare under 26 år.

Dagmar Zitkova This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Publicerad Tuesday, 29 March 2016 08:26

Basic information about Automation Magazine

Sök i nyheter