L

Nytt sätt att lagra elektricitet

En robot på Karlsruhe teknologiska institut svetsar ihop moduler till ett energilagringssystem som ska användas i industrin.
Foto: Elka Dragy, Karlsruhe teknologiska institut

Bättre lagringsmöjligheter för elenergi är viktigt om industrin ska använda energin effektivare. Inte minst handlar det om att ta till vara och lagra den bromsenergi som alstras av maskinutrustningar för att kunna jämna ut effekttoppar. Idag har man två lagringsalternativ, batteriet och kondensatorn, båda med sina för- och nackdelar. Batteriet kan lagra mycket energi under lång tid men tar också lång tid att ladda, har begränsad livslängd och klarar bara ett visst antal laddningscykler. En kondensator å sin sida absorberar energi snabbt men har inte batteriets kapacitet eller lagringstid.

Ett bättre sätt att lagra elektrisk energi som kombinerar batteriets och kondensatorns bästa egenskaper är målet för ett tyskt forskningsprojekt. Den nya typen av lagringsceller kallas hybridkondensatorer eller powercaps. Arbetet har nu kommit så långt att dessa powercaps är mogna att provas i drift. De kommer också att visas på Hannovermässan i april.
En powercap består, liksom en kondensator, av två elektroder. Mellan dessa finns en elektrolyt – inte ett isolerande material som i vanliga kondensatorer. Ytterligare en skillnad är att elektroderna inte är identiska. Istället är en av dem, i likhet med i ett batteri, tillverkad av metalloxid. Den andra elektroden är tillverkad av kolmaterial som i en vanlig kondensator. På Karlsruhe teknologiska institut håller man nu på att utveckla industrianpassade moduler för energilagring som baseras på powercaps. Tanken är att prova dessa i logistiksystem som staplingskranar, gaffeltruckar och autotruckar på lager och i fabriker. Just den här typen av utrustning för internlogistik ses som en viktig tillämpning. Powercaps kan dock användas inom alla verksamheter med varierande elförbrukning.
I projektet, som kallas Faststorage bw ii, deltar flera tyska forskningsinstitut och företag, bland dessa Fraunhofer Ipa, Karlsruhe teknologiska institut, Sew, Varta, Daimler, Porsche och delstaten Baden-Würtenberg. På Hannovermässan kommer Powercaps att visas i Karlsruhe teknologiska instituts monter (hall 2, monter b 16).
Karlsruhe teknologiska institut

Dag Toijer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Publicerad Wednesday, 02 March 2016 14:00

Basic information about Automation Magazine

Sök i nyheter