L

Automation bör vara rolig, enkel och effektiv

– Gamification är en process där man använder speltänkande och spelattribut för att skapa engagemang.
Foto: Dagmar Zitkova

Från och med den första januari 2016 tillträder Susanne Timsjö som vice programchef för det strategiska innovationsprogrammet Piia, Processindustriell it och Automation, meddelar Piia i en kommuniké. Tanken är att hon inleder år 2016 som vice programchef, men att hon senare under året växlar om med Piias nuvarande programchef,  Anders oe Johansson, och tar över som programchef. (Anders oe Johansson kommer att kvarstå inom Piia som vice programchef och jobba parallellt med Susanne Timsjö).

– Mitt mål har alltid varit att arbeta med automation som helhet och skapa en naturlig länk mellan slutanvändare, kund och produktutvecklare, allt för att förstå kundens egentliga behov och skapa mervärde. Nya produkter och tjänster bör både vara roliga, enkla och effektiva att använda, kommenterar Susanne Timsjö utnämningen till den nya tjänsten.
– Vi kan inte bara bygga på och höja den ”traditionella” kompetensen, vi måste anpassa oss till nästa generation. Vi måste arbeta för att behålla och utveckla vår innovationskultur. Vi har många bra företag men hur får vi dem att stanna och växa i Sverige?
Susanne Timsjö kommer närmast från ABB Corporate Research där hon tidigare varit ansvarig för mjukvaruforskningen i Sverige. På abb började hon redan 1999, då på Process Automation med utveckling av styrsystemet 800xa. Hon har även jobbat på Bombardier under ett par år.
En av hennes hjärtefrågor som vi har hört henne berätta om handlar om den nya generationen av teknikanvändare som kommer att ställa helt nya krav på tekniken i framtiden. Sedan flera år tillbaka har hon rest runt om i Sverige och föreläst om fenomenet Gamification (Spelifiering). Kanske inte så att industriprodukter ska omvandlas till dataspel, utan mera så att speltänkande och spelattribut kan användasför att skapa engagemang.
Industrin står inför flera utmaningar, digitaliseringen är en av dem. Trots en relativt digitaliserad infrastruktur så håller industrin på att bli passerad av omvärlden, menar hon. Frågan är hur industrin ska klara av generationsväxlingen och hur företagens behov bäst matchas mot ungdomarnas kompetens.

Dagmar Zitkova This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Publicerad Tuesday, 09 February 2016 09:01

Basic information about Automation Magazine

Sök i nyheter