Analyserar elmotorers effektivitet

Foto: HBM Foto: HBM

E-Drive är ett system för att mäta och analysera effektiviteten hos elmotorer. Systemet utnyttjar mätningar från 18 ström- och spänningskanaler plus temperatur, moment och rotation. En mobil data- och transientrecorder kan kontinuerligt spara data med samplingshastigheten 2 Msample/s. Hela systemet går att placera direkt på motorn. Resultat presenteras grafiskt. Utrustningen har ett fiberoptiskt Ethernetgränssnitt för anslutning till persondator.

HBM

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2015-02-16 08:45:41

Basic information about Automation Magazine