Industrins fossilfrisatsning skapar expansion i hela Norrland

Regeringen har utsett Peter Larsson till en särskild samordnare när det gäller mångmiljardsatsningarna i norr eftersom man räknat med att ett tillskott på 100 000 personer kommer att behövas i de två nordligaste länen fram till år 2035. Regeringen har utsett Peter Larsson till en särskild samordnare när det gäller mångmiljardsatsningarna i norr eftersom man räknat med att ett tillskott på 100 000 personer kommer att behövas i de två nordligaste länen fram till år 2035.

Konsekvenser av de stora satsningarna på fossilfri industri i norra Sverige kommer att bli omfattande. Samhällen i de nordligaste länen, Norrbotten och Västerbotten kommer att påverkas och en stor inflyttning av ny arbetskraft och många fler nya medborgare i länen kommer att behövas. – Bland de större etableringarna och expansionerna finns Hybrit Development, Northvolt, Luossavaara-Kiirunavaaras omvandlingsplan och utveckling av Bolidens återvinningsanläggning i Rönnskär. Dessa etableringar skapar stora möjligheter för regional expansion, utveckling och tillväxt, sade näringsminister Ibrahim Baylan.


– Expansionen är så stor att regeringen har tillsatt en särskild samordnare, Peter Larsson som kan fungera som en länk mellan berörda aktörer och som ska se till att de insatser som görs på nationell, regional och lokal nivå är koordinerade.
Ökar med 20 procent
Peter Larsson tror att det kommer att röra sig om en 20-procentig befolkningsökning i dessa två län som idag har en befolkning på cirka 500 000 personer. Anställda till de nya verksamheterna i de tre städerna Skellefteå, Boden och Gällivare, som berörs av etableringarna, beräknas uppgå till cirka 10 000 personer. Men enligt Peter Larsson måste man tänka mycket bredare.
Direkta jobb i de nya företagen och hos deras underleverantörer kommer att generera uppemot 20 000 nyanställda. Nya företag eller befintliga företag som kommer att behöva växa genererar cirka 10 000 personer. För jobb inom orternas offentliga sektor beräknas behovet till
20 000 nya anställda och medföljande familjer till de nyinflyttade utgör cirka
40 000 personer.
Historisk satsning
Denna satsning på fossilfri industri är historisk. Den 24 maj deltog regeringen tillsammans med företrädare från Hybrits ägarbolag i en rundabordsdiskussion.
– Svensk industri befinner sig i en genomgripande klimatomställning. lkab, ssab och Vattenfall står bakom det gemensamma initiativet Hybrit, ett teknik- och utvecklingsprojekt med målet att Sverige ska bli världens första producent av fossilfritt stål år 2026, konstaterade Per Bolund, Miljö- och klimatminister.
– Stål är en förutsättning för byggandet av ett modernt, hållbart samhälle och Hybrit-projektet kan bidra till att reducera Sveriges totala utsläpp med upp till 10 procent och samtidigt skapa nya arbetstillfällen, konstaterade han.
Men det återstår en rad utmaningar för att omställningen ska lyckas. Tidplanen för omställningen mot fossilfri stålproduktion i Sverige är ambitiös. Redan om tre år behöver bygget av den första fullskaliga anläggningen komma igång.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-06-21 06:58:45

Basic information about Automation Magazine