Schneider Electric köper in sig i Etap Automation för grön elektrifiering

Schneider Electric rapporterar i en kommuniké att de har förvärvat en kontrollpost i Etap Automation, leverantör av en mjukvaruplattform för modellering och simulering av elkraftsystem.
Etap används av mer än 10 000 design- och ingenjörsföretag världen över för att simulera, styra och optimera kunders elsystem utifrån digitala tvillingar.
Etap kompletterar den befintliga mjukvaruportföljen för elkraftsystem hos Schneider Electric. Den kommer att integreras i en molnbaserad plattform för design och drift av kritiska kraftsystem. Plattformen använder leverantörsoberoende mjukvarudriven modellering, design och realtidsprognos för simulerings- och driftlösningar, skriver Schneider Electric.


Den hjälper till att leverera den så kallade end-to-end-digitalisering och öka effektiviteten och hållbarheten i kritiska kraft- och nätapplikationer.
Det gemensamma erbjudandet vänder sig till aktörer inom gröna datacenter och robusta elnät, vilket möjliggör bättre integration av förnybara energikällor, mikronät, bränsleceller och batterilagringsteknik.
Dessutom kommer kunder och partners inom kritiska process- och hybridindustrier, energibolag, datacenter, järnvägar och flygplatser kunna dra nytta av förbättrad kapacitet för modellering, design och funktioner för prediktivt underhåll.

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-01-22 14:47:17

Basic information about Automation Magazine