Så planeras ett underhållsstopp i coronatider

Södra Cells massabruk i Mörrum genomförde ett större underhållsstopp Södra Cells massabruk i Mörrum genomförde ett större underhållsstopp

Fabrik med 335 anställda måste lösa logistiken med ytterligare 1300 underhållspersoner per dag. Moderna processindustrier kännetecknas av att de i princip försöker hålla produktionen igång dygnet runt under hela året. Underhåll strävar man efter att försöka genomföra utan att störa produktionen mer än nödvändigt. Men ibland är de åtgärder som skall utföras så omfattande att större delen av fabriken måste stängas. Ett sådant större stopp innebär med nödvändighet att många olika experter från hela landet måste arbeta på fabriken under någon eller några veckor.
Det är alltid en stor utmaning att få ihop logistiken under ett sådant stopp. Inte bara skall materialleveranser och arbeten i fabriken matchas ihop för att arbetet skall flyta på så smidigt som möjligt. Det är dessutom en hel del personal som skall hanteras, de behöver rum för klädombyte, tillgång till toaletter och någonstans att äta. Det är mycket att tänka på under ett ”normalt” stopp. Och det blir svårare när man dessutom måste genomföra ett stopp under en coronaepidemi.


Södra Cells massabruk i Mörrum genomför i skrivande stund ett större underhållsstopp.
Södra är en skogsägarförening med drygt 53 000 skogsägare som medlemmar och producerar massa vid sina tre stora massabruk: i Mönsterås (750 000 ton/år), Värö (700 000 ton/år) och i Mörrum (470 000 ton/år- varav textilmassa utgör runt 170 000 ton/år).
Det gör Södra Cell till en av Europas ledande tillverkare av massa för avsalumarknaden. Södra är dessutom en betydande leverantör av biobränsle, grön el och fjärrvärme.

 Läs hela artiken HÄR

 

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-01-19 07:26:37

Basic information about Automation Magazine