Läkemedelsproduktion tar miljöhänsyn

–Låt oss hoppas att de lärdomar som vi har dragit från den pågående covid-19- pandemin som visar att kraftfulla, gemensamma och samfällda insatser gör skillnad, tas med i allt framtida arbete, säger Bengt Mattson FOTO: GUNILLA LUNDSTRÖM –Låt oss hoppas att de lärdomar som vi har dragit från den pågående covid-19- pandemin som visar att kraftfulla, gemensamma och samfällda insatser gör skillnad, tas med i allt framtida arbete, säger Bengt Mattson FOTO: GUNILLA LUNDSTRÖM

Undersökningar visar att miljö, klimatavtryck och resurssnål energianvändning tillhör de viktigaste frågorna för dagens unga. Läkemedelsbranschen tar fäste på detta. Bengt Mattson, hållbarhetsexpert på Lif (branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige) skriver hur hållbarhetsarbetet inom läkemedelssektorn under de senaste 25 åren har gått från miljöfokus till att rymma allt fler aspekter. Idag är hållbar utveckling en nödvändig del av affärsstrategin – en utveckling som speglas i resten av samhället. Branschen präglas av globala aktörer och globala mål.

–Hållbarhet inom läkemedelsbranschen handlar först och främst om arbetet med hälsa, välbefinnande och prevention samt tillgång till mediciner över hela världen, men också goda arbetsvillkor för anställda, miljöhänsyn vid produktion av läkemedel, framgångsrik medicinsk innovation och hårda etiska regler för branschen.
–Jag har främst arbetat med de miljömässiga perspektiven av hållbar utveckling under mina 26 år i läkemedelsindustrin. Men på senare år har miljömässig hållbarhet och de sociala perspektiven allt mer vuxit ihop med de finansiella förutsättningarna för hela vår verksamhet. Jag skulle vilja hävda att hållbarhet är en del av alla affärsstrategier idag och att det är en god utveckling. Det handlar inte bara om att ”göra det rätta av moraliska skäl” utan också om att arbetet drivs på i rätt riktning av rent kommersiella skäl. När jag inledde min karriär var den huvudsakliga frågeställningen avfall från förpackningar – och då främst plastavfall. Huvudfokus för miljömässig hållbarhet i läkemedelssektorn försköts sedan till energi och klimat, för att sedan kring 2005 helt komma att domineras av utsläpp av läkemedelssubstans från patientutsöndring och tillverkande fabriker.
Det är glädjande att vi nu återigen ser avfalls-, energi- och klimatfrågorna lyftas upp på bordet, och att det finns en ökad förståelse för att allting hänger samman och att utmaningarna måste angripas gemensamt – om inte så är risken överhängande att ”det man vinner på gungorna förloras på karusellerna, understryker Bengt Mattson.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-12-07 11:09:07

Basic information about Automation Magazine