L

Kalender

Events Calendar

Internationell mätkongress, Paris 19–21 september 2017

International Congress of Metrology, på franska förkortat CIM, är en kongress om mätteknik som hålls vartannat år. Kongressen 2015 samlade drygt 800 deltagare.

Tid Tuesday 19 September 2017
Location  Collège Français de Métrologie