L
– Det är nog just där det ständiga  lärandet behöver börja, hos företagsledningen.

Svensk industri har fantastiska möjligheter att bli framgångsrik. Det anser näringsministern och många med honom. Digitaliseringen skapar nya förutsättningar som talar till Sveriges fördel. Svenskar i allmänhet har hög utbildning, något som behövs i den globala konkurrensen när både produkter, produktion och eftermarknad förändras radikalt av digitaliseringen. Då blir låga löner inte längre avgörande, utan tekniskt kunnande.
Men, och det är ett avgörande men, framgången förutsätter att industrin förmår locka till sig den kvalificerade arbetskraft som krävs. Och hur ska det gå till, när industrin redan idag har stora problem med sin rekrytering?
Lönen är förstås viktig om man ska dra till sig kvalificerad personal. Det är som alltid: man får det man betalar för. Men fabriken måste också bli en plats där personalen trivs på jobbet. Annars finns det många andra ställen att söka sig till.Det är här industrin riskerar att göra fel. Det finns många sätt att få folk att må bra på jobbet. Ett sätt är att utforma arbetsplatserna så att de kan anpassas till dem som jobbar där. Det är självklart bra. Men jag har sett exempel där man vill kombinera detta med att koppla personen som arbetar där till ett centralt mätsystem som talar om hur de mår under arbetets gång. Det kan säkert vara bra en period för att utforma arbetsplatsen rätt, men om det blir ett varaktigt inslag, motverkar det sitt syfte. Ja menar, hur många vill jobba under ständig övervakning även om syftet sägs vara gott? Det riskerar snarare att stöta bort folk.
Dagens och morgondagens möjligheter att samla in enorma mängder data, både om produktionen och personalen är en viktig framtidsfråga som företagsledningen måste sköta med förnuft. För även om en massa saker är möjliga, betyder det inte, att det är vettigt att göra dem.
Jag kan dessutom se mer akuta åtgärder än att mäta personalens mående. En av dem är de restriktioner för resor som fler och fler företag infört. Idag får väldigt få åka på konferenser som Automationsdagarna, mässor som Elmia Automation och Scanautomatic eller ett studiebesök.Reserestriktionerna är ett verkligt dubbelfel. Relevanta resor gör inte bara jobbet mer attraktivt, det tillför också företaget ny kunskap. I en tid när vi ska vara öppna för ett ständigt lärande är det en dålig idé att begränsa möjligheterna att se nya saker, tänka nya tankar och skaffa användbara kontakter.
Att hålla personalen i strama tyglar verkar dock vara ett djupt rotat tankesätt hos ledningen. Så det är nog just där det ständiga lärandet behöver börja, hos företagsledningen, som måste förstå hur man driver de dynamiska kunskapsföretag som industrin är på väg att utvecklas till.

Grundlegende Informationen über Automation Magazin

Aktuellt nummer