L

 

Sandvik  har tecknat ett avtal om att avyttra Sandvik Process Systems till FAM AB, ägt av de tre största Wallenbergstiftelserna, till ett pris om  fem miljarder kronor.
– Vi ser fram emot att tillsammans med ledningen och de anställda utveckla Process Systems som ett självständigt bolag, säger FAM:s VD Lars Wedenborn.


– Sandvik fokuserar på sin kärnverksamhet och avyttringen skapar utrymme för tillväxt, säger Björn Rosengren, VDoch koncernchef i Sandvik.
Transaktionen förväntas avslutas senast i början av 2018 om den godkänns av berörda myndigheter.

Grundlegende Informationen über Automation Magazin

Aktuellt nummer