L
Spelutveckling gränsar till både beteendevetenskap och psykologi. Det är den kunskapen man utnyttjar vid spelifiering.Människor världen över lägger tre miljarder timmar på datorspelande varje vecka, så något måste spelutvecklarna göra rätt.

Med spelifiering ökar operatörernas engagemang i arbetet.

Ute i fabriken sitter mätgivare som behöver kontrolleras regelbundet så man vet att de visar rätt. Med jämna mellanrum måste därför operatörerna lämna kontrollrummet för att ta prover i processen, prover som sedan analyseras och jämförs med värdena från givarna. Ifall mätvärdena inte stämmer överens, kalibreras processgivarna om så att de visar rätt igen.
Det här är en viktig uppgift. Tas inte dessa prover riskerar man att styra på felaktiga mätvärden, något som förstås påverkar driften negativt. Problemet är att operatörerna inte alltid är så villiga att ge sig ut från kontrollrummet, så provtagningen utförs inte alls så systematiskt som den borde.


– Vår uppgift var att hitta en metod som motiverade operatörerna att lämna kontrollrummet för att ta dessa viktiga prov så ofta som behövs. Resultatet blev Sample Runner, berättar Susanne Timsjö, vice programchef för Piia, innovationsprogrammet Processindustriell it och Automation.
Fiktiva pengar till skiftlaget
Den teknik man valt är att belöna operatörerna för provtagningen. För detta ändamål har man infört en fiktiv valuta som varje skiftlag samlar när kontrollerna utförs. Den exakta summa som en genomförd kontroll ger, beror på hur prioriterad uppgiften är med hänsyn till hur viktigt provet är och hur lång tid som gått sedan det genomfördes senast.
Summan kan dessutom ökas ytterligare på olika sätt. Operatörerna kan till exempel slå vad om vilket utfall mätningen kommer att ge eller hur många steg de går för att nå kontrollpunkten.
Hur dessa fiktiva pengar används är upp till företaget att bestämma. De kan jämföras med vad andra skiftlag fått ihop, men också omsättas i konkreta belöningar för skiftlaget, exempelvis utbildning eller en ölkväll för gruppen.
Teknik från dataspel
Det här är ett exempel på en teknik som kal-
las spelifiering, eller på engelska gamification. Det är en metod att använda idéer från datorspelen inom helt andra områden, exempelvis i industrin.

Läs hela artikeln. Ladda ner den som PDF

Grundlegende Informationen über Automation Magazin

Aktuellt nummer